Белгия - България

Промоция за колетни пратки

От адрес в Белгия
До склад на Еуроспед в София

Колетни пратки, кашони, до 50 кг и до 0,3 м3 – 90 лева без ДДС

Холандия - България

Промоция за колетни и
Европалетни пратки 120/80/220 до 750 кг

От адрес в Холандия
До склад на Еуроспед в София

Колетни пратки, кашони, до 50 кг и до 0,3 м3 – 80 лева без ДДС

Европалетни пратки 120/80/220, до 750 кг – 250 лева без ДДС

Ирландия - България

Промоция за палетни пратки

От адрес в Ирландия
До склад на Еуроспед в София

Европалетни пратки 120/80/160, до 500 кг – 380 лева без ДДС

Палетни пратки 120/100/220, до 500 кг – 425 лева без ДДС

Хърватия - България

Промоция за палетни пратки

От адрес в Хърватска до Терминал на Еуроспед в София

От Терминал на Еуроспед в София до адрес в Хърватска

Промоция Европалетни пратки 120/80/150 до 350 кг

Район Загреб – 130 лева без ДДС

Всички останали райони (с изключение на кодове 2 и 5) – 140 лева без ДДС

Чехия - България

Промоция за 1 европалет /120х80х180 см./ – до 200 кг

От Прага
До склад на Еуроспед в София

1 европалет /120х80х180 см./ – до 200 кг. – 155 лева без ДДС