Ойрокуриер ЕООД е бенефициент по договор ОП „Развитие на човешките ресурси“

Ойрокуриер ЕООД е бенефициент по договор ОП „Развитие на човешките ресурси“ Ойрокуриер ЕООД, Бенефициент по Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.003-2892-C01/02.08.2017 г. [...]

Костадин Богдански, ръководител на търговски отдел: Откриваме нови възможности за оптизмизиране на разходите на клиента в логистичен план

Когато имаш стимула да осъществиш нещо хубаво, всичко стартира с енергията. След това се намесва амбицията, тежката работа, а с тях и добрите резултати. Търговски отдел към ОЙРОШПЕД е млад, [...]

ОЙРОКУРИЕР ЕООД ПОДПИСА ДОГОВОР И СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ОЙРОКУРИЕР ЕООД“ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г.

ОЙРОКУРИЕР ЕООД ПОДПИСА ДОГОВОР И СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ОЙРОКУРИЕР ЕООД“ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 Г. На 02.08.2017 г. [...]

ОЙРОЛОГ ЕООД стартира изпълнението на Дейност 2 по ОП „Развитие на човешките ресурси“

ОЙРОЛОГ ЕООД стартира изпълнението на Дейност 2 и 3 по ОП „Развитие на човешките ресурси“   ОЙРОЛОГ ЕООД стартира изпълнението на Дейност 2 – Наемане на безработни лица за [...]

Никол Вангелова, ОЙРОШПЕД: Практиката учи най-добре, стига да си достатъчно адаптивен и мотивиран

Никол Вангелова е едно от най-новите попълнения към задружния екип на ОЙРОШПЕД. Започнала като стажант, в момента работи като главен асистент. Тя е човекът, който често можете да срещнете [...]

Редовни групажни линии от Италия

Италия е сред водещите търговско-икономически партньори на България с постоянно положително външнотърговско салдо, висок дял на товарооборота, сравнено с обема на товарите, превозвани от и до [...]

Минко Лазаров, управител на Техникъл Сълюшън, част от Ойрошпед Груп: Инвестираме в ИТ технологии, за да подобрим ефективността и бързината на обслужване на клиентите

Какви са инвестициите, които ОЙРОШПЕД направи в хардуер и софтуер? През последната година направихме значителни инвестиции в областта на ИТ технологиите. Изградихме централизирано управление на [...]

Стоян Стоянов, основател на Ойрошпед Груп: Семейният бизнес е гаранция за качественото обслужване на клиентите

Как бихте оценили семейният бизнес като фактор за успешното развитие на Ойрошпед Груп? Г-н Стоянов: Семейният бизнес е нещото, което крепи западната демокрация. Като това се усеща особено силно в [...]

Виолина Коцева, ръководител немски отдел в ОЙРОШПЕД: Вече 27 години държим на своите клиенти и се стремим да превръщаме работата в удоволствие

Виолина, как започна работа в компанията и преди колко време? Попаднах на позицията случайно. Бях завършила Техническия университет в София и работех близо една година като асистент на хонорар, [...]

Николай Ночев, управител Еуроспед: Успяваме да останем независими и силни вече 27 години, като предоставяме цялостни спедиторски и логистични услуги

Г-н Ночев, знаем че работите във фирмата oще от самото й начало. Как започна всичко? Започнах работа на 01.10 1992 г., когато фирмата беше едва на 2 години. ОЙРОШПЕД беше създадена малко след [...]