Класификация на стоките, обект на складиране:

 • Конвенционални стоки
 • Извънгабаритни стоки – котли (boilers), мачти, нагреватели, преси, локомотиви, лодки, сателити, военно оборудване
 • Опасни товари без клас 1 и 7 (ADR/RID/IMDG/IATA DGR)
 • Специални стоки – включват ценни предмети, бързоразваляеми стоки, дипломатически и личен багаж, изложбени експонати, хуманитарна помощ

Най-често складираните от Ойролог стоки са:

 • електроника
 • резервни части
 • машинни части
 • оборудване
 • лични вещи
 • автомобилни части
 • печатни материали
 • канцеларски материали
 • телекомуникационно оборудване
 • панаирни и изложбени експонати
 • насипни и опаковани стоки
 • стъкло
 • сухи и течни стоки
 • медицински изделия
 • пакетирани храни и шоколадови изделия
 • козметика и продукти за лична хигиена
 • домакинска и индустриална техника
 • стоки под митнически контрол (временен склад и склад тип А)
 • текстилни стоки (включително на закачалки и в кашони)
 • опасни товари като химикали, бои, препарати за растителна защита и др. (без клас 1 и 7)