КАРИЕРИ

Уважаеми бъдещи сътрудници в ОЙРОШПЕД Груп,

Благодарим Ви за проявения интерес да станете част от нашия екип!

Като бизнес организация, която дава импулс за развитие в сферата на спедицията и логистиката в България, ОЙРОШПЕД Груп търси да присъедини към екипа си мотивирани и отговорни хора.

Водени от принципа за адаптивност и гъвкавост, бихме могли да намерим индивидуална за Вашата личност възможност за реализация в нашата компания, която е създадена “като за Вас”.

Моля изпратете Вашата кандидатура за работа на следния адрес: jobs@eurosped.bg

В момента търсим хора на следните позиции:

РЪКОВОДИТЕЛ РЕГИОНАЛЕН ОФИС, ГР. СТАРА ЗАГОРА

Вашите задължения и отговорности :

Организира, ръководи, анализира и отчита дейността на звеното, за която отговаря (складова, спедиторска и куриерска дейност);

Носи материална отговорност и извършва отчетност по отношение на складовата наличност;

Възлага и контролира входящия и изходящия контрол на входа и изхода в склада;

Разглежда отклоненията на звеното, за което отговаря, внася корекции в процесите с цел подобрение на работата;

Следи за спазването на трудовата дисциплина и спазване графиците за движение на всички куриери, шофьори и външни превозвачи;

Контролира спазването на всички изисквания на конвенция ADR при превоз на опасни товари;

Отговаря за организацията, ресурсите и схемите на движение на дневния и нощен трафик; Дава препоръки за подобряване качеството на дневния и нощния трафик, процеса по товарене и разтоварване, приемане и извеждане от системата на пратки и товари, складиране.

 

Основни изисквания към длъжността:

– висше образование или средно с опит в бранша минимум 2г;
– добро владеене на английски език;
– много добра компютърна грамотност; опит в работата със специализиран софтуер;
– шофьорска книжка; умение и свидетелство за управление на кари е предимство;

– добре развити умения за общуване с персонала и контрагентите на организацията;

-умения за самостоятелна работа и работа в екип; опит в управлението на хора;
– много добри оперативни и организационни способности, организираност, инициативност, аналитично мислене, креативност и емоционална устойчивост.

 

Предлагаме Ви:

– работа в престижна, голяма и сигурна организация с 28-годишна успешна история;
– допълнителни възнаграждения в съответствие с постигнатите количествени и качествени резултати на звеното и на организацията;
– работа на трудов договор на пълен осигурителен доход;
– социални придобивки.

Моля изпращайте CV с актуална снимка, като посочвате Ref № на длъжността, за която кандидатствате.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ЗА МЕЖДУНАРОДНА АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ

Вашите задачи са:

Подпомага дейността на Специалистите Международна автомобилна спедиция по отношение на:

– контакт с клиенти, доставчици и партньори, приемане и изпълнение на заявки от клиенти;
– разработване на оферти;
– проучване и анализ на пазара, контактуване на нови клиенти;
– разработване на нови спедиционни услуги.

Вашите умения и качества са:

– Образование: предимство е висше/или пред дипломиране;
– Чужди езици: владеене на английски език;
– Личностни качества и умения: отлични комуникативни и презентационни умения; инициативност; емоционална устойчивост; умения за анализ и вземане на решения, за поемане на отговорност;
– Много добри умение за работа с компютър;
– Познания в областта на автомобилната спедиция са предимство.

СЛУЖИТЕЛ СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ (Еурохъб ООД)

СЛУЖИТЕЛ СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА (ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ

Еурохъб ООД – е част от група ОЙРОШПЕД, като фокуса е в организиране на въздушен и морски превоз на товари от и до всички дестинации в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, както и най-отдалечените точки на света.
Еурохъб ООД се специализира във въздушната и морска спедиция, включително въздушно карго, морскa спедиция (транспорт на цели и консолидирани контейнери по море до всички континенти през Варна, Бургас и Солун), извънгабаритни, тежки и опасни товари (IATA DGR /IMDG ), живи животни и лични вещи, панаирна логистика, дипломатически пратки.

Във връзка с разширяване на дейността обявява свободна позиция за

СЛУЖИТЕЛ СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА (ВЪЗДУШЕН И МОРСКИ ТРАНСПОРТ)

Вашите задачи са:
– складови операции във временен митнически и митнически тип А складове;
– товарене и разтоварване на контейнери и камиони, сортиране, пикиране; транспортира товари със складова техника;
– работа с митнически документи;
– осигурява всички документи, съпътстващи приемането и предаването на товарите;
– експресни доставки с бус в София и страната.

Вашите умения и качества са:
– Работа с компютърна техника и програми;
– Професионален опит в логистиката;
– Шофьорска книжка: категория „B“ и правоспособност за управление на високоповдигаща техника;
– Личностни качества и умения: умения за работа в екип, отговорност, лоялност, стриктност.

Складови умения за работа с електрокар и ричтрак са предимство.

Предлагаме Ви:
– работа в престижна, голяма и сигурна организация с дългогодишна успешна история;
– работа сред високо квалифицирани и мотивирани колеги;
– заплащането е обвързано и растящо, спрямо заслугите по изпълнението на отговорностите и резултатите;
– възможност за обучение и развитие;
– работа на постоянен трудов договор с Еурохъб ООД, пълен осигурителен доход;
– социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна).

Моля изпращайте CV с актуална снимка, като посочвате Ref № на длъжността, за която кандидатствате.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Само одобрените кандидатури ще бъдат поканени на интервю.

МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ

ИЗИСКВАНИЯ:
– отлични познания и владеене на MySQL и VB.net;
– работен английски език (писмено и говоримо);
– познания в изграждането на web-базирани приложения;
– да познава основните принципи в програмирането;
– познания в JavaScript, или Python, или PHP или C/C++ или други езици за програмиране.

Предимства: работа на VB 6, PHP и HTML; основни познания на Linux.

ПРЕДЛАГАМЕ:

-входящо фирмено обучение. Продължаващо професионално обучение и повишаване на квалификацията.
– добро възнаграждение, обвързано с лични резултати;
– гъвкаво работно време;
– работа във фирма с изградени традиции, с млад креативен и мотивиран екип;
– при дългосрочни намерения за сътрудничество, предлагаме квартира в София при разходоориентирана наемна цена;

ОПЕРАТОР МАШИНА ВИСОКОСТЕЛАЖЕН СКЛАД гр. София

Задължения и отговорности:

– приемане на стока в склада; складиране на стоката;
– прави проверка на всички документи, съпътстващи приемането и предаването на стоката;
– въвежда необходимата информация в специализирана софтуерна програма;
– занимава се с обработка на заявки и поръчки от клиенти;
– контролира качеството, количеството и съответствието на стоките с придружаващите документи и със специфичните изисквания на клиентите;
– други дейности, свързани със заеманата длъжност.

Изисквания за длъжността:

– опит в работата във високостелажен склад – предимство;
– работа с компютърна техника и програми;
– свидетелство и умения за управление на високостелажна техника – задължително условие;
– отлична организираност и дисциплина, комуникативни умения;
– личностни качества и умения: умения за работа в екип, отговорност, лоялност, стриктност.

Предлагаме Ви:

– трудов договор към Ойрошпед АД, осигуряване на пълен осигурителен доход;
– много добро възнаграждение;
– социални придобивки (медицинска застраховка, ваучери за храна)
– работа в стабилна организация.