КАРИЕРИ

Уважаеми бъдещи сътрудници в ОЙРОШПЕД Груп,

Благодарим Ви за проявения интерес да станете част от нашия екип!

Като бизнес организация, която дава импулс за развитие в сферата на спедицията и логистиката в България, ОЙРОШПЕД Груп търси да присъедини към екипа си мотивирани и отговорни хора.

Водени от принципа за адаптивност и гъвкавост, бихме могли да намерим индивидуална за Вашата личност възможност за реализация в нашата компания, която е създадена “като за Вас”.

Моля изпратете Вашата кандидатура за работа на следния адрес: jobs@eurosped.bg

В момента търсим хора на следните позиции:

РАБОТНИК ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

Описание и Изисквания:

Ойролог ЕООД има основен предмет на дейност: осигуряването на производствена, дистрибуционна и складова логистика. Дружеството предлага, както услуги свързани с подготовката за складиране на стоки/продукция (сортиране, селектиране, опаковане, преопаковане, палетизиране, етикетизиране, пакетиране, товаро-разтоварна обработка и др.), така и осигуряване на складови помещения с различни характеристики (под митнически контрол, под температурен контрол и др.).

 

Във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на нови работни места в Ойролог ЕООД Административен договор № BG05M9OP001-1.003-2898-C01/21.04.2017 г за предоставяне на БФП по схема „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, дружеството търси да назначи:

 

РАБОТНИК ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Безработни младежи до 29 г. или безработни, вкл. продължително безработни /неактивни лица, на възраст над 29 г.;

За заемане на длъжността не се изисква професионална квалификация и образователна степен;

Oпит на подобна позиция (предимство);

Личностни качества и умения: отлична организираност, умения за работа в екип, отговорност, лоялност.

 

Основните задължения, свързани с длъжността са:

Товарене и разтоварване на стоки и материали;

Транспортиране, сортиране и подреждане на получените стоки и материали в склада;

Подготовка за предаване /изваждане, транспортиране, комплектоване/ на стоки и материали;

Проверка за съответствието с придружителните документи. Осъществаване на  входящ и изходящ контрол върху състоянието и количеството на стоките и материалите;

Оформя всички необходими документи, съпътстващи приемането и предаването на стоки и материали, своевременно отразява движението им в складовата програма;

Участие в поддържането /експлоатация, ремонт и съхранение/ на складовите помещения и оборудване;

Други дейности, свързани със заеманата длъжност.

 

Компанията предлага:

Трудов договор към Ойролог ЕООД;
Основно месечно трудово възнаграждение (бруто) – 460,00 лв.;

Работа в утвърден, динамичен и мотивиран екип;

Възможност за обучение и развитие;
Работа в стабилна и развиваща се организация.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, кандидатствайте по обявата като изпратите автобиография с актуална снимка и посочите Ref № на длъжността, за която кандидатствате.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

Месторабота: гр. София/ България

 

РАБОТНИК ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ (ЗА РУСЕ)

Описание и Изисквания:

Ойролог ЕООД има основен предмет на дейност: осигуряването на производствена, дистрибуционна и складова логистика. Дружеството предлага, както услуги свързани с подготовката за складиране на стоки/продукция (сортиране, селектиране, опаковане, преопаковане, палетизиране, етикетизиране, пакетиране, товаро-разтоварна обработка и др.), така и осигуряване на складови помещения с различни характеристики (под митнически контрол, под температурен контрол и др.).

Във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на нови работни места в Ойролог ЕООД Административен договор № BG05M9OP001-1.003-2898-C01/21.04.2017 г за предоставяне на БФП по схема „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, дружеството търси да назначи:

РАБОТНИК ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

  • Безработни младежи до 29 г. или безработни, вкл. продължително безработни /неактивни лица, на възраст над 29 г.;
  • За заемане на длъжността не се изисква професионална квалификация и образователна степен;
  • Oпит на подобна позиция (предимство);
  • Личностни качества и умения: отлична организираност, умения за работа в екип, отговорност, лоялност.

Основните задължения, свързани с длъжността са:

Товарене и разтоварване на стоки и материали;

Транспортиране, сортиране и подреждане на получените стоки и материали в склада;

Подготовка за предаване /изваждане, транспортиране, комплектоване/ на стоки и материали;

Проверка за съответствието с придружителните документи. Осъществаване на  входящ и изходящ контрол върху състоянието и количеството на стоките и материалите;

Оформя всички необходими документи, съпътстващи приемането и предаването на стоки и материали, своевременно отразява движението им в складовата програма;

Участие в поддържането /експлоатация, ремонт и съхранение/ на складовите помещения и оборудване;

Други дейности, свързани със заеманата длъжност.

 Компанията предлага:

Трудов договор към Ойролог ЕООД;

Работа в утвърден, динамичен и мотивиран екип;

Възможност за обучение и развитие;
Работа в стабилна и развиваща се организация.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, кандидатствайте по обявата като изпратите автобиография с актуална снимка и посочите Ref № на длъжността, за която кандидатствате.
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

Месторабота: гр. Русе/ България

КУРИЕР ЗА ГР. ВАРНА

Описание и Изисквания:

Основната сфера на дейност на ОЙРОКУРИЕР ЕООД са куриерските услуги и вътрешния автомобилен транспорт на територията на България. Дружеството се специализира в предлагането на спедиторски, логистични, складови, дистрибуционни и куриерски услуги от врата до врата. Организира складиране и превоз на опасни товари (ADR), частични и комплектни товари, индивидуални групажни пратки и други. Дружеството е част от икономическа група с широко присъствие в транспортно-логистичните услуги – ОЙРОШПЕД Груп.

Във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на нови работни места в ОЙРОКУРИЕР  ЕООД“, Административен договор № BG05M9OP001-1.003-2892-C01/02.08.2017 г. за предоставяне на БФП по схема „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, дружеството търси да назначи:

КУРИЕР за гр. Варна

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Безработни младежи до 29 г. или безработни, вкл. продължително безработни /неактивни лица, на възраст над 29 г.;

За заемане на длъжността  не се изисква професионална квалификация и образователна степен;

Валидно свидетелство за управление на МПС, кат. В;

Валидно свидетелство за управление на МПС, кат. С (предимство);

Oпит на подобна позиция – мин. 2 години като шофьор или  1 година като куриер (предимство);

Личностни качества и умения: комуникативност, организираност, умения за работа в екип, отговорност, лоялност.

Основните задължения, свързани с длъжността са:

Доставка на писма, документи и пратки по предназначението им, при спазване на изискуемите срокове за доставка;

Водене на  протокол за разнос за получени и доставени пратки;

Други дейности, свързани със заеманата длъжност.

Компанията предлага:

Трудов договор към Ойрокуриер ЕООД;

Работа в стабилна и развиваща се организация с над 27-годишна история.

Социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна);

Работа в утвърден, динамичен и мотивиран екип.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, кандидатствайте по обявата като изпратите автобиография с актуална снимка и посочите Ref № на длъжността, за която кандидатствате.
Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

 

Месторабота: Варна/ България