mission-vision
management
work-practices
certificates
mediite
cariers

КАРИЕРИ

Уважаеми бъдещи сътрудници в ОЙРОШПЕД Груп,

Благодарим Ви за проявения интерес да станете част от нашия екип!

Като бизнес организация, която дава импулс за развитие в сферата на спедицията и логистиката в България, ОЙРОШПЕД Груп търси да присъедини към екипа си мотивирани и отговорни хора.

Водени от принципа за адаптивност и гъвкавост, бихме могли да намерим индивидуална за Вашата личност възможност за реализация в нашата компания, която е създадена “като за Вас”.

Моля изпратете Вашата кандидатура за работа на следния адрес: jobs@eurosped.bg

В момента търсим хора на следните позиции:

МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ

ИЗИСКВАНИЯ:
– отлични познания и владеене на MySQL и VB.net;
– работен английски език (писмено и говоримо);
– познания в изграждането на web-базирани приложения;
– да познава основните принципи в програмирането;
– познания в JavaScript, или Python, или PHP или C/C++ или други езици за програмиране.

Предимства: работа на VB 6, PHP и HTML; основни познания на Linux.

ПРЕДЛАГАМЕ:

-входящо фирмено обучение. Продължаващо професионално обучение и повишаване на квалификацията.
– добро възнаграждение, обвързано с лични резултати;
– гъвкаво работно време;
– работа във фирма с изградени традиции, с млад креативен и мотивиран екип;
– при дългосрочни намерения за сътрудничество, предлагаме квартира в София при разходоориентирана наемна цена;

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ГР. СОФИЯ

OЙРОШПЕД АД е първото българско дружество за спедиция и логистика, създадено след 1990 год. Групата развива дейности свързани с международен автомобилен транспорт, с приоритет групажни пратки, складова логистика и отдаване на складове и офис сгради под наем, въздушен и морски транспорт и спедиция, включително цели контейнери, митническо обслужване и складиране, куриерски услуги и вътрешен транспорт, информационни технологии (софтуерни и хардуерни решения за логистиката).

 

Във връзка с развитието на нов иновативен проект за палетни доставки в партньорство с развита международна мрежа със седалище във Вликобритания,

 

Ойрошпед АД обявява свободна позиция за „Търговски представител“ за гр. София.

 

Проекта осигурява широка гама от услуги за дистрибуция на палетизирани товари на големи и малки фирми, вносители, спедитори, дистрибуторски компании и производители, опериращи в различните индустриални сектори.

 

 

Описание на длъжността:

 

– работи директно с настоящи и потенциални клиенти и провежда търговски преговори (оферти, споразумения, договори);

– поддържа текущ контакт с всички настоящи клиенти като следи за тяхната удовлетвореност от ползваните услуги;

– активно работи за привличане на нови клиенти, както и за тяхното трайно задържане като клиенти на мрежата Ойрошпед;

– координира действията си с Ръководител продажби, търговския екип на компанията и партньорите от други райони на мрежата;

– участва активно в кампании с цел популяризиране и комуникиране на услугата сред клиентите;

– анализира, планира и прогнозира продажбите, както и работи за тяхното увеличаване и разширяване, което е пряко обвързано с изпълнението на заложените цели и стратегията на компанията за пазарно присъствие;

– пряко отговаря за постигнатите резултати от доставки чрез мрежата, което е обвързано и с месечното възнаграждение;

– отчита периодично пред Ръководител продажби извършените активности, срещи и преговори с клиенти, както и постигнатите резултати.

 

 

Изисквания:

– опит на подобна позиция и умения за работа с клиенти;
– комуникативност, гъвкавост и аналитично мислене;
– ориентираност към резултата – персонален и корпоративен;
– умения за водене на преговори и дефиниране нуждите на клиента;
– умения за самостоятелно разрешаване на възникнали проблеми;

– умения за изграждане на добри взаимоотношения с клиенти и колеги;
– много добри компютърни умения и работа със специализиран софтуер;
– шофьорска книжка;

– личностни качества и умения: добри комуникативни умения; емоционална устойчивост; лоялност; проактивност и инициативност.

 

Предлагаме Ви:

 

– работа в престижна, голяма и сигурна организация с 27-годишна успешна история;
– заплащането е обвързано и растящо, спрямо заслугите по изпълнението на отговорностите и резултатите;
– работа на трудов договор с Ойрошпед АД, пълен осигурителен доход;
– социални придобивки (медицинска застраховка, ваучери за храна)

Моля изпращайте CV с актуална снимка, като посочвате Ref № на длъжността, за която кандидатствате.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Само одобрените кандидатури ще бъдат поканени на интервю

СПЕДИТОР ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ

Еурохъб ООД се специализира във въздушната и морска спедиция, включително въздушно карго, морскa спедиция (транспорт на цели и консолидирани контейнери по море до всички континенти през Варна, Бургас и Солун), извънгабаритни, тежки и опасни товари (IATA DGR /IMDG ), живи животни и лични вещи, панаирна логистика, дипломатически пратки.

Еурохъб ООД организира цялостни логистични проекти, свързани с въздушния транспорт на документи, пакети, палетни и групажни товари. Чрез договорни взаимоотношения с авиокомпании като Air France, British Airways, KLM – Royal Dutch Airlines, Turkish Airlines, Polar Air Cargo, Lufthansa, Qatar Airways, Еурохъб осигурява пълно покритие на обслужваните дестинации, навременни доставки, гъвкави транспортни графици и индивидуални решения за вземане и доставка на въздушни пратки.

СПЕДИТОР ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ

Вашите задачи са:

– Контакт с клиенти, приемане и изпълнение на заявки от клиенти; Обработка на заявки от клиенти и предлагане на индивидуални решения за транспорт;
– Изготвяне на оферти; разработване на различни видове транспорт и маршрути;
– Организира транспорта и следи за протичането на всеки конкретен процес;
– Добро познаване на глобалната логистична мрежа и пазар;
– Изисква от партньорите доставчиците информация за движението на пратките и своевременно информира клиентите;
– Проучване и анализ на пазара, контактуване и привличане на нови клиенти, подобряване качеството на обслужване на съществуващи клиенти на фирмата.

Вашите умения и качества са:
– Опит: минимум 1 година на подобна позиция.
– Образование: предимство е висше;
– Чужди езици: Много добро владеене на английски език, втори език е предимство;
– Личностни качества и умения: отлични комуникативни и презентационни умения; инициативност; емоционална устойчивост;умения за анализ и вземане на решения, за поемане на отговорност.
– Отлични умение за работа с компютър.

Предлагаме:
– работа в престижна, голяма и сигурна организация с 27-годишна успешна история;
– заплащането е обвързано и растящо спрямо заслугите по изпълнението на отговорностите и резултатите;
– възможност за креативно мислене и действие от Ваша страна;
– възможност за обучение и развитие;
– трудов договор на пълен осигурителен доход;
– социални придобивки.

СКЛАДОВ РАБОТНИК за гр. Варна

Задължения и отговорности:

– приемане на стока в склада; складиране на стоката;
– проверка на всички документи, съпътстващи приемането и предаването на стоката;
– въвежда необходимата информация в специализирана софтуерна програма;
– контролира качеството, количеството и съответствието на стоките с придружаващите документи и със специфичните изисквания на клиентите;
– следи за коректното оформяне на необходимите съпътстващи документи;
– извършва товаро-разтоварни дейности.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
– работа с компютърна техника и програми;
– опит на подобна позиция;
– шофьорска книжка;
– свидетелство за управление на електро и мотокар – предимство;
– отлична организираност и дисциплина, комуникативни умения;
– личностни качества и умения: умения за работа в екип, отговорност, лоялност, стриктност;

Предлагаме Ви:

– работа в престижна, голяма и сигурна организация с 27-годишна успешна история;
– заплащането е обвързано и растящо, спрямо заслугите по изпълнението на отговорностите и резултатите;
– работа на трудов договор с Ойрошпед АД, пълен осигурителен доход;
– социални придобивки (медицинска застраховка, ваучери за храна)

РАБОТНИК ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

Описание и Изисквания:

Ойролог ЕООД има основен предмет на дейност: осигуряването на производствена, дистрибуционна и складова логистика. Дружеството предлага, както услуги свързани с подготовката за складиране на стоки/продукция (сортиране, селектиране, опаковане, преопаковане, палетизиране, етикетизиране, пакетиране, товаро-разтоварна обработка и др.), така и осигуряване на складови помещения с различни характеристики (под митнически контрол, под температурен контрол и др.).

 

Във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на нови работни места в Ойролог ЕООД Административен договор № BG05M9OP001-1.003-2898-C01/21.04.2017 г за предоставяне на БФП по схема „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, дружеството търси да назначи:

 

РАБОТНИК ТОВАРО – РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Безработни младежи до 29 г. или безработни, вкл. продължително безработни /неактивни лица, на възраст над 29 г.;

За заемане на длъжността не се изисква професионална квалификация и образователна степен;

Oпит на подобна позиция (предимство);

Личностни качества и умения: отлична организираност, умения за работа в екип, отговорност, лоялност.

 

Основните задължения, свързани с длъжността са:

Товарене и разтоварване на стоки и материали;

Транспортиране, сортиране и подреждане на получените стоки и материали в склада;

Подготовка за предаване /изваждане, транспортиране, комплектоване/ на стоки и материали;

Проверка за съответствието с придружителните документи. Осъществаване на  входящ и изходящ контрол върху състоянието и количеството на стоките и материалите;

Оформя всички необходими документи, съпътстващи приемането и предаването на стоки и материали, своевременно отразява движението им в складовата програма;

Участие в поддържането /експлоатация, ремонт и съхранение/ на складовите помещения и оборудване;

Други дейности, свързани със заеманата длъжност.

 

Компанията предлага:

Трудов договор към Ойролог ЕООД;
Основно месечно трудово възнаграждение (бруто) – 460,00 лв.;

Работа в утвърден, динамичен и мотивиран екип;

Възможност за обучение и развитие;
Работа в стабилна и развиваща се организация.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, кандидатствайте по обявата като изпратите автобиография с актуална снимка и посочите Ref № на длъжността, за която кандидатствате.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю!

Месторабота: гр. София/ България

 

ФАКТУРИСТ В ГР. СОФИЯ

OЙРОШПЕД АД е първото българско дружество за спедиция и логистика, създадено след 1990 год. Групата развива дейности свързани с международен автомобилен транспорт, с приоритет групажни пратки, складова логистика и отдаване на складове и офис сгради под наем, въздушен и морски транспорт и спедиция, включително цели контейнери, митническо обслужване и складиране, куриерски услуги и вътрешен транспорт, информационни технологии (софтуерни и хардуерни решения за логистиката).

Ойрошпед АД oбявява свободна позиция “Фактурист“ за гр. София

Вашите задачи са:
– оформяне и издаване на документи, свързани с финансовата дейност;

– обработване на счетоводни и спедиторски документи;

– изготвяне и предоставяне на справки;

– следене сроковете на разплащане с клиенти и доставчици;
– издаване и контрол на изходящи транспортни фактури;

-изпращане и проследяване на изходяща поща;

-проверка, входиране и контрол на входящи транспортни фактури от превозвачи;

-проверка и подготовка на входящите фактури за плащане;

-изясняване на възникнали казуси във връзка с изходящи и входящи фактури.

 

Вашите умения и качества са:

– завършено средно икономическо  образование;

– добри икономически познания;

– английски език;

– много добра компютърна грамостност:  MS Word, Excel, Outlook.

– познания в областта на транспортните и куриерските услуги е предимство

– личностни качества и умения: добри комуникативни умения; емоционална устойчивост; лоялност; умение за работа в екип и динамична среда.

 

Предлагаме Ви:

 

– работа в престижна, голяма и сигурна организация с 27-годишна успешна история;
– заплащането е обвързано и растящо, спрямо заслугите по изпълнението на отговорностите и резултатите;
– работа на трудов договор с Ойрошпед АД, пълен осигурителен доход;
– социални придобивки (медицинска застраховка, ваучери за храна)

ОПЕРАТОР МАШИНА ВИСОКОСТЕЛАЖЕН СКЛАД гр. София

Задължения и отговорности:

– приемане на стока в склада; складиране на стоката;
– прави проверка на всички документи, съпътстващи приемането и предаването на стоката;
– въвежда необходимата информация в специализирана софтуерна програма;
– занимава се с обработка на заявки и поръчки от клиенти;
– контролира качеството, количеството и съответствието на стоките с придружаващите документи и със специфичните изисквания на клиентите;
– други дейности, свързани със заеманата длъжност.

Изисквания за длъжността:

– опит в работата във високостелажен склад – предимство;
– работа с компютърна техника и програми;
– свидетелство и умения за управление на високостелажна техника – задължително условие;
– отлична организираност и дисциплина, комуникативни умения;
– личностни качества и умения: умения за работа в екип, отговорност, лоялност, стриктност.

Предлагаме Ви:

– трудов договор към Ойрошпед АД, осигуряване на пълен осигурителен доход;
– много добро възнаграждение;
– социални придобивки (медицинска застраховка, ваучери за храна)
– работа в стабилна организация.