mission-vision
management
work-practices
certificates
mediite
cariers

КАРИЕРИ

Уважаеми бъдещи сътрудници в ОЙРОШПЕД Груп,

Благодарим Ви за проявения интерес да станете част от нашия екип!

Като бизнес организация, която дава импулс за развитие в сферата на спедицията и логистиката в България, ОЙРОШПЕД Груп търси да присъедини към екипа си мотивирани и отговорни хора.

Водени от принципа за адаптивност и гъвкавост, бихме могли да намерим индивидуална за Вашата личност възможност за реализация в нашата компания, която е създадена “като за Вас”.

Моля изпратете Вашата кандидатура за работа на следния адрес: jobs@eurosped.bg

В момента търсим хора на следните позиции:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ЗА МЕЖДУНАРОДНА АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ

Вашите задачи са:

Подпомага дейността на Специалистите Международна автомобилна спедиция по отношение на:

– контакт с клиенти, доставчици и партньори, приемане и изпълнение на заявки от клиенти;
– разработване на оферти;
– проучване и анализ на пазара, контактуване на нови клиенти;
– разработване на нови спедиционни услуги.

Вашите умения и качества са:

– Образование: предимство е висше/или пред дипломиране;
– Чужди езици: владеене на английски език;
– Личностни качества и умения: отлични комуникативни и презентационни умения; инициативност; емоционална устойчивост; умения за анализ и вземане на решения, за поемане на отговорност;
– Много добри умение за работа с компютър;
– Познания в областта на автомобилната спедиция са предимство.

СКЛАДОВ РАБОТНИК

Задължения и отговорности:
– приемане на стока в склада; складиране на стоката;
– проверка на всички документи, съпътстващи приемането и предаването на стоката;
– въвежда необходимата информация в специализирана софтуерна програма;
– занимава се с обработка на заявки и поръчки от клиенти;
– контролира качеството, количеството и съответствието на стоките с придружаващите документи и със специфичните изисквания на клиентите;
– други дейности, свързани със заеманата длъжност.

Работната позиция е свързана с чести командирови до с. Добановци (в близост до Белград, Република Сърбия)

Вашите умения и качества са:

– работа с компютърна техника и програми;
– опит на подобна позиция е предимство;
– свидетелство за управление на електро и мотокар и работа със складова техника е задължително;
– отлична организираност и дисциплина, комуникативни умения;
– личностни качества и умения: умения за работа в екип, отговорност, лоялност, стриктност.

Предлагаме Ви:

– работа в престижна, голяма и сигурна организация с 28-годишна успешна история;
– възможност за обучение и развитие;
– работа на трудов договор в Ойрошпед АД, пълен осигурителен доход;
-социални придобивки (ваучери за храна; медицинска застраховка; допълнителна застраховка трудов риск)

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК с руски език

Основната задача и отговорност на длъжността Техническият сътрудник е да подпомага дейността на спедиторите като:

– Обработва и окомплектова документално транспортни, спедиторски и логистични сделки, като същевременно анализира запитванията, подадени от клиент и/или колега;
– Следи за наличието на всички необходими за превоза, спедиционната и/или логистична сделка документи и при липса ги набавя откъдето е необходимо. Особено следи за наличието на документите при превоз на специални товари, напр. опасни (ADR), извънгабаритни и др;
– Издава фактури към клиенти и превозвачи; Разпределя фактури на превозвачи;
-Изисква от партньорите и доставчиците информация за движението на товарите и своевременно информира клиентите.

Вашите умения и качества са:

– Чужди езици: много добро владеене на руски език, втори език английски е предимство;
– Личностни качества и умения: отлични комуникативни умения, емоционална устойчивост; умения за работа в екип;
– Много добра работа с компютър, MS Office.

Предлагаме Ви:

– работа в престижна, голяма и сигурна организация с 28-годишна успешна история;
– възможност за обучение и развитие;
– работа на трудов договор в Ойрошпед АД, пълен осигурителен доход;
-социални придобивки (ваучери за храна; медицинска застраховка; допълнителна застраховка трудов риск)

МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ

ИЗИСКВАНИЯ:
– отлични познания и владеене на MySQL и VB.net;
– работен английски език (писмено и говоримо);
– познания в изграждането на web-базирани приложения;
– да познава основните принципи в програмирането;
– познания в JavaScript, или Python, или PHP или C/C++ или други езици за програмиране.

Предимства: работа на VB 6, PHP и HTML; основни познания на Linux.

ПРЕДЛАГАМЕ:

-входящо фирмено обучение. Продължаващо професионално обучение и повишаване на квалификацията.
– добро възнаграждение, обвързано с лични резултати;
– гъвкаво работно време;
– работа във фирма с изградени традиции, с млад креативен и мотивиран екип;
– при дългосрочни намерения за сътрудничество, предлагаме квартира в София при разходоориентирана наемна цена;

СПЕДИТОР ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ

Еурохъб ООД се специализира във въздушната и морска спедиция, включително въздушно карго, морскa спедиция (транспорт на цели и консолидирани контейнери по море до всички континенти през Варна, Бургас и Солун), извънгабаритни, тежки и опасни товари (IATA DGR /IMDG ), живи животни и лични вещи, панаирна логистика, дипломатически пратки.

Еурохъб ООД организира цялостни логистични проекти, свързани с въздушния транспорт на документи, пакети, палетни и групажни товари. Чрез договорни взаимоотношения с авиокомпании като Air France, British Airways, KLM – Royal Dutch Airlines, Turkish Airlines, Polar Air Cargo, Lufthansa, Qatar Airways, Еурохъб осигурява пълно покритие на обслужваните дестинации, навременни доставки, гъвкави транспортни графици и индивидуални решения за вземане и доставка на въздушни пратки.

СПЕДИТОР ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ

Вашите задачи са:

– Контакт с клиенти, приемане и изпълнение на заявки от клиенти; Обработка на заявки от клиенти и предлагане на индивидуални решения за транспорт;
– Изготвяне на оферти; разработване на различни видове транспорт и маршрути;
– Организира транспорта и следи за протичането на всеки конкретен процес;
– Добро познаване на глобалната логистична мрежа и пазар;
– Изисква от партньорите доставчиците информация за движението на пратките и своевременно информира клиентите;
– Проучване и анализ на пазара, контактуване и привличане на нови клиенти, подобряване качеството на обслужване на съществуващи клиенти на фирмата.

Вашите умения и качества са:
– Опит: минимум 1 година на подобна позиция.
– Образование: предимство е висше;
– Чужди езици: Много добро владеене на английски език, втори език е предимство;
– Личностни качества и умения: отлични комуникативни и презентационни умения; инициативност; емоционална устойчивост;умения за анализ и вземане на решения, за поемане на отговорност.
– Отлични умение за работа с компютър.

Предлагаме:
– работа в престижна, голяма и сигурна организация с 27-годишна успешна история;
– заплащането е обвързано и растящо спрямо заслугите по изпълнението на отговорностите и резултатите;
– възможност за креативно мислене и действие от Ваша страна;
– възможност за обучение и развитие;
– трудов договор на пълен осигурителен доход;
– социални придобивки.

ОПЕРАТОР МАШИНА ВИСОКОСТЕЛАЖЕН СКЛАД гр. София

Задължения и отговорности:

– приемане на стока в склада; складиране на стоката;
– прави проверка на всички документи, съпътстващи приемането и предаването на стоката;
– въвежда необходимата информация в специализирана софтуерна програма;
– занимава се с обработка на заявки и поръчки от клиенти;
– контролира качеството, количеството и съответствието на стоките с придружаващите документи и със специфичните изисквания на клиентите;
– други дейности, свързани със заеманата длъжност.

Изисквания за длъжността:

– опит в работата във високостелажен склад – предимство;
– работа с компютърна техника и програми;
– свидетелство и умения за управление на високостелажна техника – задължително условие;
– отлична организираност и дисциплина, комуникативни умения;
– личностни качества и умения: умения за работа в екип, отговорност, лоялност, стриктност.

Предлагаме Ви:

– трудов договор към Ойрошпед АД, осигуряване на пълен осигурителен доход;
– много добро възнаграждение;
– социални придобивки (медицинска застраховка, ваучери за храна)
– работа в стабилна организация.