ОЙРОШПЕД е логистичен партньор за резервните части на VOLVO & RENAULT Trucks в България и Македония

ОЙРОШПЕД е логистичен партньор за резервните части за тежкотоварни камиони на VOLVO и RENAULT TRUCKS в България и Македония. Стоките доставяме от дистрибуционните центрове в Европа до сервизните [...]

Оставаме българска фирма, която си партнира със сходни фирми от Европа, БТП

Оставаме българска фирма, която си партнира със сходни фирми от Европа, „Логистиката в България”, първо издание, Българска транспортна преса, 2015 Въпреки като цяло негативните обществени нагласи [...]

Последни отпътувания за 2012 година

Последни отпътувания от Европа от държава дата на отпътуване пристигане в София Австрия 27 – 28.12.2012 след Нова Година Англия 20.12.2012 Белгия 21.12.2012 Германия 18.12.2012 27.12.2012 Испания [...]