25 години екипна работа

Благодарим ви за предприемаческия дух, за дадения шанс, за постигнатото и спечеленото, за доверието и компромиса, за посоката, в която ни поведохте! Ние сме вашият екип и с радост празнуваме и [...]