In За нас

В резултат на нарастване на дейността си в страната и Румъния и увеличения обем на трансфер на пратки в страната, ОЙРОШПЕД, в отговор на това търсене, разшири складовата си база в Лясковец с нова сграда, която ще се използва като склад за временно складиране на стоки, което ще подпомогне дейностите по дистрибуция на стоки в страната.

 

Лясковец е основен разпределителен хъб на ОЙРОШПЕД и затова разширението на складовата база е ключово в предоставянето на отлично логистично обслужване на клиентите на компанията.

 

Технически характеристики на базата

Новия склад е с обем 4 300 кубични метра, разположени върху 410 кв. м застроена площ. Сградата разполага с два независими подхода, което осигурява възможност за разделяне на потоците на различна по вид стока. Това осигурява на ашите клиенти допълнителна сигурност относно техните стоки . Единият е от към главната улица с място за паркиране на камиони, 2 броя подвижни рамки и 3 броя ръкави за разтоварване на камиони. Вторият подход е към вече съществуващия склад. Между двете съоръжения има топла връзка.

 

Имотът е разположен на 1 780 кв.м.

Освен с места за складиране складът разполага и с втори етаж обособен за офис, както и с конферентна зала, снабдени с отделен вход/изход.

 

Обхват на предлаганите услуги

В базата ни в Лясковец ще се предлага пълната гама от логистични и складови услуги на ОЙРОШПЕД. Клиентите ще могат да разчитат освен на съхранение на стоките си, на временно и постоянно складиране, митнически контрол, обслужване на транзитни операции, консолидиране. В складовата база в Лясковец има възможност за съхранение и на храни без температурен режим, както и фуражи.

Складът е изграден и в съответствие с политиката на компанията за дигитализация на складовите операции, като клиентите ще могат да се възползват от модерни решения за проследяване на пратките си.

 

В помощ на българските производители и търговци

С разширяването на базата си в Лясковец ОЙРОШПЕД предоставя възможност за оптимизиране на логистиката на товари вътре страната. По този начин ОЙРОШПЕД осигурява пълно логистично обслужване на български производители и търговци като организира вземането и доставянето на пратки от и до територията на цялата страна в рамките на 24 часа. Базата е част и от инфраструктурата, която ОЙРОШПЕД развива, за да може да отговори на увеличения стокообмен с Румъния.

 

За повече информация: logistics@eurosped.bg

Recent Posts