In За нас

Стокооборотът с Германия за 2014 г. е 12,1% от общия стокообмен на България. Това я нарежда на 1во място по износ и на 2ро място по внос след Русия. По обемпревозвани товари, страната заема 4то място по износ след Гърция, Румъния и Турция и 5то място в обратната посока, изпреварена от и Италия.

Най-голям е износът за Германия на текстилни изделия и облекла, машини, електроника. При вноса към последните стоки се добавят химически и фармацевтични продукти.

Виж повече:
Търговски вестник, брой 40 (442)
Софийска търговско-промишлена камара

Recommended Posts