In За нас

Дуално обучение Логистика

Повече от 3 години Ойрошред АД си сътрудничи с Пето СУ „П. Р. Славейков“, гр. Перник за реализирането на дуална форма на обучение по специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“, професия „Спедитор-логистик“.

На 15 и 17 юни в Ойрошпед гостуваха на ученици от 8а и 9а класове на V СУ „П. Р. Славейков“, гр. Перник в рамките на стаж по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система за обучение“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

С помощта на Костадин Богдански, Ръководител на Търговски отдел, Елена Станьова, Управител на Ойролог ЕООД, и Рени Паунова, Ръководител екип в Еуроспед ЕООД, учениците имаха възможност да се запознаят:

Дуално обучение Логистика

  • със същността и особеностите на логистиката и дистрибуцията
  • с предизвикателствата на пазара и работата с клиенти
  • със спецификата на работата на спедитора
  • с особеностите при складирането и транспорта на различни видове стоки, както и с дейностите в склада.
Recent Posts