In За нас

4PL е една от основните тенденции в областта на логистиката. Може ли да обясните каква е идеята, която стои зад това?

4PL e концепция в логистиката, която се налага от няколко години в световен мащаб, а от скоро и в България. Един от най-големите плюсове при 4PL концепцията е това, че клиентите „аутсорсват“ не само логистичните си дейности, а и самото им управление, като по този начин доставчикът на услугата управлява цялата верига на доставки за клиента и избира отделните доставчици на логистични услуги вместо потребителя по определени критерии като цена, сигурност и безопасност. Друго предимство е, че имат централизирана комуникация с едно лице за контакт, което работи изцяло и единствено за техните нужди, т.е. „аутсорсвайки“ тази дейност към външен доставчик, възложителят освобождава ресурси в собствената си фирма, което води до отражение в бюджета. Ако направя оценка на дейността ни като 4PL доставчик до момента, освобождаването на ресурс от бюджета на възложителя може да стигне до 25%.

Познават ли българските и международни фирми, които оперират на българския пазар, 4PL като тип услуга?

В България и на Балканския полуостров услугата 4PL е все още нова за пазара. Колкото и нескромно да звучи, ние сме един от първите доставчици на такъв тип услуга за Балканите. В други държави, най-вече от Западна Европа, концепцията за предоставяне на 4PL услуги е по-добре развита. Целта ни в Ойрошпед е да разширяваме предоставянето на 4PL решения за нашите настоящи и бъдещи партньори.

Кога една фирма трябва да се замисли дали да премине към 4PL обслужване?

Хубаво е компанията да направи анализ на процесите си. Ако има повторяемост на дадени процеси или същите изискват много ресурс, като са същевременно от ниска стратегическа важност, то тогава е хубаво ръководството да се замисли за изнасяне на тези дейности към външен логистичен доставчик. По този начин да освободи капацитет и ресурс за подобряване на съществуващите продукти, повече продажби или разработване на нови продукти и услуги.

Какъв е процесът, ако една фирма има сериозни логистични потоци, да стане партньор на Ойрошпед?

Това е един дълъг и динамичен процес, който изисква подробно запознаване с дейността и структурата на дадена компания.

Първата стъпка е анализ на процесите, изискванията на клиента относно сигурност и качество и бъдещи планове. Ролята на доставчика на 4PL услуги тук е посочване на възможности за оптимизиране на процесите, а също така и възможности за редуциране на разходи.

За да си добър доставчик на такъв тип услуга, трябва много детайлно да познаваш клиента си, продуктите и изискванията му. Колегите ни са обучени да снемат правилно тези изисквания, така че да разработим възможно най-доброто решение, което да е хем ефективно откъм разходи и време, хем да обслужва в най-добра степен и изискванията на клиентите на нашите клиенти.

Това означава ли, че е препоръчително клиентът да е работил с конкретната фирма или не е задължително?

Разликата е единствено във времето, което ще отнеме процесът по стартиране на услугата. При настоящи клиенти е възможно този процес да отнеме и повече време, отколкото при нов такъв. Всичко зависи от процесите на работа при клиента, готовността му да предоставя и споделя информация.

Кои са основните предимства на Ойрошпед като доставчик на 4PL услуги?

Ойрошпед е стартирала дейността си още през 1990 г. като първата частна фирма в България за спедиция и логистика и се е доказала като компания, която работи за и със своите клиенти, с фокус към удовлетворяване на техните изисквания.

Ние се стремим да показваме и доказваме на клиентите си как нещата биха се случвали по-добре. Посочваме им предимствата, както по отношение на финанси, така и по отношение на достигане до нови пазари, подобряване на съществуващи процеси. Всъщност това е нещото, към което сме се стремили винаги – да бъдем коректни с нашите партньори, да работим отворено и изцяло в техен интерес.

Ако говорим за 4PL, ние сме пионери за България в тази област. Показателен е и фактът, че водещ мултинационален концерн ни се е доверил за управляването на процесите си не само в България, но и за други държави от Балканския полуостров.

Кой е проектът, с който се гордеете?

В Ойрошпед стартирахме нашия първи 4PL проект преди три години със Синджента България. Стартирахме в началото като доставчик на логистични услуги, или т. нар. Third Party Logistic partner (3PL) на територията на България. С течение на времето, като вниквахме и разбирахме детайлно изискванията на нашия партньор, започнахме да управляваме освен собствените си процеси и технологични ресурси и тези на доставчиците на допълнителни услуги, като целта бе да предоставим цялостно решение за веригата на доставки и наблегнем на сигурността, безопасността и качеството на предлаганите услуги. Нашият клиент ни се довери и мултиплицирахме ефекта в Сърбия и в Румъния. Много съм щастлива, че тази година успяхме да постигнем едно изключително съответствие с изискванията за качество, сигурност и безопасност на предоставяните за Syngenta услуги. Тази година преминахме международни одити като показахме рекордното 100% съответствие с изискванията за качество, сигурност и безопасност.

 

Recommended Posts