Албания: внос | износ

ОЙРОШПЕД АД чрез дъщерното дружество Еуроспед ООД има редовна групажна линия България – Албания , с която предлага транспорт на пратки по внос от Албания за България и по износ от България за Албания.

Групажните автомобили отпътуват, както следва:

Внос и износ България – Албания – тръгване всеки вторник, сряда и петък

Екипът ни с удоволствие ще отговори на Ваши запитвания за актуални транспорти по внос и по износ.

AL@eurosped.bg