Монголия, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан: внос | износ

ОЙРОШПЕД АД чрез дъщерното дружество Еуроспед ЕООД има редовна групажна линия „България – Монголия, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан ” , с която предлага транспорт на пратки по внос и износ от  и за Монголия, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан за България.

Групажните автомобили отпътуват както следва:

Внос и износ България – Монголия, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан – тръгване всеки петък.

Екипът ни с удоволствие ще отговори на Ваши запитвания за актуални транспорти по внос и по износ.