Косово: внос | износ

ОЙРОШПЕД АД чрез дъщерното дружество Еуроспед ООД има редовна групажна линия България – Р. Македония, с която предлага транспорт на пратки (от 5 до 22000 кг.) по внос от Косово за България и по износ от България за Косово.

Групажните автомобили отпътуват ежеседмично, както следва:

Отпътуване от Косово:

  • Отпътуване от Косово – заявка 3 дни преди отпътуване в петък през терминал Скопие
  • Доставка в България (Терминал ОЙРОШПЕД, София) – понеделник

Отпътуване от България:

  • Отпътуване от България (Терминал ОЙРОШПЕД, София) – петък

Препоръчителен срок за запитвания за транспорт:
3 дни преди датата на товарене

Екипът ни с удоволствие ще отговори на Ваши запитвания за актуални транспорти по внос и по износ.

Допълнителни услуги:
Вътрешен транспорт до всяка точка на България
Въздушен и морски транспорт до всяка точка на света

т: +359 2 9199 111, +359 2 9199 114,  +359 2 9199 112

KOS@eurosped.bg