Русия: внос и износ

ОЙРОШПЕД АД чрез дъщерното дружество Еуроспед ООД има редовна групажна линия за транспорт на пратки по внос и износ от/до България до/за Русия.

Групажните автомобили отпътуват ежеседмично, както следва:

Отпътуване от България:

  • Отпътуване от България (Терминал ОЙРОШПЕД, София) по износ за Русия е всеки петък
  • Доставка в Русия – всяка седмица
  • Транзитно време: около 2-3 седмици

Отпътуване от Русия:

  • На всеки 2-3 седмици

Препоръчителен срок за пускане на заявката:
минимум 10 дни преди отпътуване.

Екипът ни с удоволствие ще отговори на Ваши запитвания за актуални транспорти по внос и по износ.

Допълнителни услуги:
Вътрешен транспорт до всяка точка на България
Въздушен и морски транспорт до всяка точка на света
Склад под митнически контрол в Москва
Склад под митнически контрол в София
Митническо представителство в Москва
Вътрешен транспорт в Русия
Митническо представителство на Митница София
Карго застраховки

За актуална информация относно сроковете и условията за транспорт на пратки от и до Русия, можете да се обръщате към колегите от отдела:

т: +359 2 9199 215, mobile: +359879119083

RU@eurosped.bg

v.labova@eurosped.bg