Швейцария: износ | внос

ОЙРОШПЕД АД чрез дъщерното дружество Еуроспед ООД има редовна групажна линия за транспорт на пратки (от 5 до 22000 кг.) по внос Швейцария за България и по износ от България за Швейцария.

Групажните автомобили отпътуват ежеседмично, както следва:

Отпътуване от Швейцария:

  • Отпътуване от Швейцария (Basel) – всеки петък
  • Доставка в България (Терминал ОЙРОШПЕД, София) – сряда
  • Транзитно време: 5-6 календ. дни

Отпътуване от България:

  • Отпътуване от България (Терминал ОЙРОШПЕД, София) – петък
  • Доставка в Швейцария (Basel) – петък
  • Транзитно време: 7 календ. дни

Препоръчителен срок за запитвания за транспорт:
до сряда

Екипът ни с удоволствие ще отговори на Ваши запитвания за актуални транспорти по внос и по износ.

Допълнителни услуги:
Вътрешен траснпорт до всяка точка на България
Въздушен и морски транспорт до всяка точка на света

т: +359 2 9199 117, +359 2 9199 127,  +359 2 9199 116

CH@eurosped.bg