Таджикистан: износ

ОЙРОШПЕД АД чрез дъщерното дружество Еуроспед ЕООД има редовна групажна линия за транспорт на пратки (от 1 до 15 палета) по износ от България за Таджикистан.

Групажните автомобили отпътуват ежеседмично, както следва:

Отпътуване от България:

  • Отпътуване от България (Терминал ОЙРОШПЕД, София) – всеки петък
  • Доставка в Таджикистан
  • Транзитно време: около 3 седмици

Препоръчителен срок за пускане на заявката:
4 дни преди датата на товарене

Екипът ни с удоволствие ще отговори на Ваши запитвания за актуални транспорти по износ.

Допълнителни услуги:
Вътрешен транспорт до всяка точка на България
Въздушен и морски транспорт до всяка точка на света
Митническо представителство
Карго застраховане

т: +359 2 9199 115

TJ@eurosped.bg