Еуроспед ООД има сключена застраховка „Отговорност на спедитора” със ЗД ЕВРОИНС АД. Предмет на застраховката, покрити и непокрити рискове, можете да откриете тук.

Според Общите спедиторски условия (ОСУ) на НСБСОбщите складови условия (ОСКУ) на НСБС, Търговския закон на РБ, Конвенцията за договор за международен автомобилен превоз на товари CMR (за шосеен транспорт), Варшавската конвенция или Монреалската конвенция (за въздушен транспорт), Хагските правила или Хагските Висби правила (за морски транспорт) и другите приложими нормативни актове, отговорността на спедиторите и превозвачите е ограничена до определен размер и в съответстие с причината (виновно поведение). Ако желаете да Ви бъдат покрити евентуалните щети в по-висок размер или за разширени видове причини, Ви съветваме да сключите застраховка “Товари по време на превоз” (карго застраховка) и/или имуществена застраховка за стоки на склад. При морски транспорт Ви съветваме да сключите карго застраховка във всички случаи.

Специалистите от Еуроспед ще Ви помогнат при избора на застрахователно покритие и могат да застраховат Вашата стока от Ваше име и за Ваша сметка по Ваше изрично желание.