Митническо представителство:

  • Изготвяне на митнически и транспортни документи
  • Специализирано митническо посредничество с изнесено работно място в района на Аерогара София
  • Вносна/износна митническа обработка
  • Транспортиране при режим транзит под митнически контрол до вносната митница по въздух или земя
  • Смяна на собственост

Митническо складиране:

  • Митническо складиране (обществен склад тип 1 в София) с банкова гаранция 400 000 лева, покриваща митни сборове за повече от 2 500 000 лева
  • Лицензирани времененни складове под митнически контрол в София и Стара Загора за престой на стоки до 90 календарни дни.

Митнически транзитни операции с референтен размер на обезпечението (банкова гаранция) в размер на 1 000 000 лв.

Еуроспед ООД притежава Разрешение BG AEOF 1751662110046 от Агенция Митници за Одобрен икономически оператор (ОИО) “Митнически опростявания / Сигурност и безопасност”.