In За нас

Еурохъб ООД, дъщерното дружество за транспорт на пратки по въздух и море, увеличи два пъти банковата гаранция за митническо складиране тип А.

В резултат на обработката на повече пратки и на нарасналите заявки за митническо складиране, предлаганата банкова гаранция за митническия склад тип А вече е в двоен размер. Тя възлиза на 200 000 лева като покрива митни сборове за повече от 1 300 000 лева.

Банковата гаранция по режим транзит продължава да бъде с референтен размер
1 000 000 лв.

Дружеството бележи и ръст в транспортите по износ въздух от началото на годината – Януари-Април 2012 г.

Recommended Posts