Застраховки

Застраховки

Дружествата в ОЙРОШПЕД Груп имат сключена застраховка „Отговорност на спедитора” със ЗД ЕВРОИНС АД.

Можете да се запознаете със застрахователните полици от следните линкове:

Предмет на застраховката, покрити и непокрити рискове, можете да откриете тук.

Съгласно Общите условия за куриерски услуги, Общите спедиторски условия (ОСУ) на НСБСОбщите складови условия (ОСКУ) на НСБС, Търговския закон на РБ, Конвенцията за договор за международен автомобилен превоз на товари CMR (за шосеен транспорт), Варшавската конвенция или Монреалската конвенция (за въздушен транспорт), Хагските правила или Хагските Висби правила (за морски транспорт) и другите приложими нормативни актове, отговорността на спедиторите и превозвачите е ограничена до определен размер и в съответстие с причината (виновно поведение). Ако желаете да Ви бъдат покрити евентуалните щети в по-висок размер или за разширени видове причини, Ви съветваме да сключите застраховка “Товари по време на превоз” (карго застраховка) и/или имуществена застраховка за стоки на склад. При морски транспорт Ви съветваме да сключите карго застраховка във всички случаи.

Специалистите от ОЙРОШПЕД Груп ще Ви помогнат при избора на застрахователно покритие и могат да застраховат Вашата стока от Ваше име и за Ваша сметка по Ваше изрично желание.

Еурохъб ООД има сключена застраховка „Отговорност на спедитора” със ЗД ЕВРОИНС АД. Предмет на застраховката, покрити и непокрити рискове, можете да откриете тук.

Според Общите спедиторски условия (ОСУ) на НСБСОбщите складови условия (ОСКУ) на НСБС, Търговския закон на РБ, Конвенцията за договор за международен автомобилен превоз на товари CMR (за шосеен транспорт), Варшавската конвенция или Монреалската конвенция (за въздушен транспорт), Хагските правила или Хагските Висби правила (за морски транспорт) и другите приложими нормативни актове, отговорността на спедиторите и превозвачите е ограничена до определен размер и в съответстие с причината (виновно поведение). Ако желаете да Ви бъдат покрити евентуалните щети в по-висок размер или за разширени видове причини, Ви съветваме да сключите застраховка “Товари по време на превоз” (карго застраховка) и/или имуществена застраховка за стоки на склад. При морски транспорт Ви съветваме да сключите карго застраховка във всички случаи.

Специалистите от Еурохъб ще Ви помогнат при избора на застрахователно покритие и могат да застраховат Вашата стока от Ваше име и за Ваша сметка по Ваше изрично желание.

insurance

Застраховане на стоки на склад

MY EUROSPED

ПРОСЛЕДИ ПРАТКА

ВИЖ ПОВЕЧЕ

CONTACT US

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

ВИЖ ПОВЕЧЕ

  Работно време за обслужване на клиенти:
  От понеделник до петък – 09:00 – 18:00 часа.

  Застраховане

  1592 София / Аерогара
  бул. Христофор Колумб 56
  тел: 0700 19991, 02 9199 191
  факс: 02 9199 199, 02 9199 119