In За нас

От 1 февруари 2018 година извършването на митнически операции по внос и износ ще се осъществява единствено след предварителна регистрация в електронния портал на Агенция Митници чрез електронен подпис. Регистрацията в портала е еднократна и е унифицирана за всички електронни услуги на Агенция Митници и на DG TAXUD.

Ако желаете ОЙРОШПЕД да Ви представлява пред поделенията на Агенция Митници, е необходимо да направите електронна заявка за пряко митническо представителство към някоя от нашите компании. За да ни намерите като Икономически Оператор при създаване на заявка за митническо посредничество, трябва да ни потърсите чрез ЕИК/ EORI номера на съответната фирма, с която си партнирате или чрез името на компанията изписано на латиница.

Необходими условия за регистрация:

  1. Да сте законен представител на дружеството или упълномощен негов представител
  2. Да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП)
  3. Да разполагате с EORI номер и акцизен номер, ако ползвате такъв
  4. Да разполагате с ЕИК от Търговския регистър или Регистър БУЛСТАТ.

Как да се регистрирате:

  1. Създайте потребителски акаунт в сайта на Агенция Митници
  2. Свържете КЕП към потребителския си акаунт
  3. Регистрирайте дружеството, което представлявате
  4. Създайте заявка за упълномощаване към желана от Вас компания от структурата на ОЙРОШПЕД чрез вписването на нейното име на латиница или ЕИК.
  5. Ние ще потвърдим по електронен път Вашата заявка за митническо представителство, с което ще получим права да подаваме от Ваше име митнически декларации.

Данни на дружествата от групата на ОЙРОШПЕД:

Еурохъб ООД / Eurohub OOD
ЕИК 175275342
EORI BGA175275342ZZZZ9

Ойропорт ООД / Europort OOD
ЕИК 202617810
EORI BGC202617810ZZZZ2

Еуроспед ООД / Eurosped OOD
ЕИК 175166211
EORI BGA175166211ZZZZ3

При въпроси свързани с промените, моля свържете се с пряката линия на Агенция Митници за обслужване на клиенти – 02/985 94 980 или с представител на ОЙРОШПЕД на 02/9199172.

Recommended Posts