Правим логистика, създаваме устойчивост

Ойрошпед груп разполага с развита материална база и логистична мрежа в страната, с филиали и складови бази в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Лясковец.

Търсим превозвачи, които могат да организират превози от наш и до наш хъб, а също от и до крайни получатели от наш хъб.

Вие сте превозвач, имате свободен камион и имате желание за генериране на допълнителни приходи от търговска дейност, като предлагате услугите на Ойрошпед груп професионално.

Отделно от поетата превозна дейност, Ви даваме възможността да предлагате спедиторски, логистични, складови,  дистрибуционни и куриерски услуги от врата до врата на територията на България, складиране и превоз на опасни товари (ADR), частични и комплектни товари, индивидуали групажни пратки, текстил на закачалки, митническо представителство, митническо складиране, складиране под временен митнически контрол и др. под формата на договор за франчайз.

Като наш партньор имате възможността за работа и акумулиране на пратки и доставки не само в страната, а внос и износ на сборни (превоз на частични и комплектни товари, групажни пратки) пратки от 500 до 2500кг, от и до страните от Европа, Турция, Русия и страните от ОНД, въздушно карго, морски контейнери и групажи, извънгабаритни, тежки и опасни товари (ADR/ RID / IATA DGR / IMDG), живи животни и лични вещи в целия свят.

Печелете от нашата мрежа, като акумулирате нови клиенти от района, където сте представени.

Ако искате да сте само или не само превозвач и имате свободен камион обадете се на

тел: 02 9199 230 или изпратете e-mail:  bg@eurosped.bg