ОЙРОШПЕД разполага с развита материална база и логистична мрежа в страната, с филиали и складови бази в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Слънчево (Варна), Русе и Лясковец.

Търсим превозвачи, които могат да организират превози от и до наш хъб, а също от и до крайни получатели от наш хъб.

Вие сте превозвач, имате свободен бус/камион и имате желание да генерирате допълнителни приходи – можете да станете наш подизпълнител за услугите на ОЙРОШПЕД.

При интерес от Ваша страна, имате възможност да предлагате:

 • спедиторски, логистични, складови,  дистрибуционни и куриерски услуги от врата до врата на територията на България и света
 • складиране и превоз на опасни товари (ADR)
 • частични и комплектни товари
 • индивидуали групажни пратки, текстил на закачалки
 • митническо представителство
 • митническо складиране, складиране под временен митнически контрол и др.

Като наш агент имате възможността да акумулирате:

 • пратки за доставки в страната,
 • внос/износ на сборни пратки (превоз на частични и комплектни товари, групажни пратки) от и за Европа, Близкия и Далечния Изток, Русия, страните от ОНД и др.
 • международни икономични и експресни куриерски услуги
 • въздушно карго
 • морски контейнери и групажи
 • извънгабаритни, тежки и опасни товари (ADR/ RID / IATA DGR / IMDG),
 • живи животни и лични вещи в целия свят.

Печелете от нашата мрежа, като акумулирате нови клиенти от района, където сте представени.

Ако искате да работите с нас като превозвач и/или агент, свържете се с нас:

тел: 02 9199 230

e-mail:  bg@eurosped.bg.