In За нас

Спедиция ОЙРОШПЕД организира ежедневни отпътувания от и за Румъния с транзитно време 24 часа (терминал София – терминал Букурещ) и до 48 часа за пратки до всяка точка на България/Румъния. Свързващ логистичен пункт е складовата база на спедиторската фирма в град Русе.

В близост до Дунав мост и речното пристанище на Русе, ОЙРОШПЕД закупи терен с площ около 40 000 кв.м. с разположени масивни и сглобяеми промишлени стоманобетонни сгради. Инвестиционните намерения са за изграждане на мащабна логистична база в Северна България с площ от 12 670 кв. м., реконструкция на съществуващите складове (6000 кв.м.) и привеждането им в съответствие с изискванията за съхранение на семена и препарати за растителна защита. Обектът има стратегическо местоположение поради непосредствената близост до река Дунав, връзките с Румъния и други страни от ЕС, както и с Молдова, Украйна и Русия.

Виж повече:
Търговски вестник, брой 44 (446)
Софийска търговско-промишлена камара

Recommended Posts