In Uncategorized @bg

Уважаеми клиенти и партньори,

С настоящето писмо бихме искали да Ви уведомим за предстоящо увеличение на   цените на предоставяните от нас услуги.

Към Октомври 2021 година на национално ниво се наблюдава трайно увеличение на цените сравнени спрямо Декември 2020 година. Средната брутна работната заплата в частния сектор е нараснала с 8,17%, цената на електроенергията е нараснала с 75%, цените на горивата са нараснали с 30%, а инфлацията към края на Септември 2021 година е 4,8%. До сега успявахме да компенсираме нарастването на основните ценообразуващи фактори на предоставяните от нас услуги, но към настоящия момент, това вече е невъзможно и сме принудени да коригираме крайните цени на предоставяните от нас услуги. Обстоятелствата налагат да предоговорим  цените и за клиенти със сключени дългосрочни договори, което следва да се случи до края на 2021 година.

 

Проучванията показват, че пазараните нива към края на Септември се покачват със следните проценти:

 

  • Транспорт – 15%
  • Складови услуги (манипулации) – 12%
  • Складиране – 10%

 

Поради динамичната пазарна ситуация, не бихме могли да се ангажираме с фиксирани цени, валидни за по-дълъг период от време.

 

Уверяваме Ви, че за нас поддържането на партньорските ни взаимоотношения винаги е приоритет. От своя страна сме направили всичко необходимо да сведем до минимум това увеличение, като същевременно запазим високото качество и бързина на услугите, които Ви предлагаме и непрестанно се стремим да подобряваме.

ОЙРОШПЕД ще продължи да бъде Ваш отговорен и коректен партньор.

 

С уважение,

ОЙРОШПЕД Груп

Recent Posts