In За нас

Италия е сред водещите търговско-икономически партньори на България с постоянно положително външнотърговско салдо, висок дял на товарооборота сравнено с обема на товарите, превозвани от и до други Европейски страни. За определени периоди през последните десет години товарооборотът с Италия достига нива до 22% от общия европейски пазар.

Обемът на товарите, превозвани от и до Испания е значително по-малък. Ние отчитаме повишаване на обема на товари по внос, а интересът към износ на стоки от България за Палма де Майорка, по-отдалечени точки на Испания, включително и островите се повишава.

Виж повече:
Търговски вестник, брой 38 (440)
Софийска търговско-промишлена камара

Recommended Posts