In За нас

В транспортно-спедиторския отрасъл, като един от най-динамичните сектори на икономиката, добрите взаимоотношения, колективният дух и приятната атмосфера имат особено голямо значение за ефективността на работата и качеството на постиганите резултати.

В ОЙРОШПЕД имаме специално обособено кътче за отдих по време на динамичния работен ден, където често намираме повод да се съберем и да споделим радостта от това, че заедно успяваме да бъдем предпочитан партньор за много наши клиенти и доставчици!

Recommended Posts