In За нас

Явор Панталеев, председател на борда на директорите на ОЙРОШПЕД, изнесе лекция пред 80 ученика от НФСГ в София в рамките на инициативата “Бъдители”. Освен него с вдъхновяващи разкази за професията, която са избрали, се включиха и Биляна Панталеева (Фондация “Бъдители), Диана Димова-Йорданова (мениджър “Корпоративни комуникации” във Фантастико Груп ) и (Катя Антонова (Мениджър Бизнес клиенти в Уникредит Булбанк). 

Явор Панталеев, който е и бивш възпитаник на Национална финансово-стопанска гимназия, разказа за своя път, започвайки с истории от ученическите години, като сподели, че именно учителите са го вдъхновили да се развива и да постига целите си. Той сподели, че те са го научили не само на уроците и учебните материали, а и на нещата от живота. Явор Панталеев каза още, че според него постоянството е може би най-важното нещо за успеха. Той представи и трите основополагащи фактори за успешните хора според него, които са владеенето на чужди езици, работата с компютри и правото. Явор обясни на децата и какво е спедицията и за важността на транспорта като цяло.  

Фондация „Бъдители“  направи и дарение на фототипни издания на три книги на Георги Раковски на библиотеката на училището. Те са съвместна инициатива с ОЙРОШПЕД и са разпространени в регионалните управления на образованието във всички области на страната с цел копия от тях да достигнат до всички училища. Училищата, които все още не са получили своите екземпляри от изданията, могат да ги заявят през регионалното управление на образованието, което отговаря за техния град.

Фондация „Бъдители“ обединява екип от професионалисти в различни области, които постигат целите си, като в ежедневието действат с желание и постоянство. Те са личности, които работят със сърце това, което искат, давайки висока добавена стойност на обществото. Един от най-силните мотивационни похвати за действие е реалният пример на желаната професия, на желания живот, на желаното поведение. Фондация „Бъдители“ има за цел да подпомогне образователния процес на студенти, ученици и личности от всякаква възраст, мотивирайки и ориентирайки ги за професионалния живот. Под формата на разчупени и иновативни лекции те споделят за пътя, изминат от училище до днес.

Повече информация за Фондация „Бъдители“ можете да откриете на адрес https://buditeli.bg/ 

Recent Posts