In За нас

В резултат на увеличените обеми на работа в района на Варна, ОЙРОШПЕД инвестира в разширение на складовите си площи в логистичния си терминал в с. Слънчево.

Складът, разположен в близост до пристанище Варна – Запад, е изграден върху площ от 10 500 кв.м., а застроената площ е 800 кв.м., които побират 600 палетоместа.

Складовото хале е с метална конструкция, а стените и покрива са монолитни с външна изолация от термопанели. Терминалът функционира от 2014 година.

На територията на логистичната база може да се съхраняват различни по вид конвенционални стоки, както и стоки под митнически контрол. Складът има издадени удостоверения за съхранение на храни и фуражи.

Терминалът на ОЙРОШПЕД в с. Слънчево е основно депо от транспортната мрежа, което е предимство способстващо бързата и изгодна дистрибуция на стоки от него. Високо квалифицираният ни екип и модерната информационна среда, която използваме, осигуряват качество и сигурност при съхранение и манипулация.

В допълнение към услугите по складиране и съхранение на стоки ОЙРОШПЕД предлага на своите клиенти транспорт на пратки по море, услуги по обработка на цели и групажни морски контейнери по внос и по износ, пристигащи на пристанище Варна, включително митническо посредничество, транзитиране, контейнеризиране, деконтейнеризиране.

Чрез терминала си в с. Слънчево, ОЙРОШПЕД осигурява пълно логистично обслужване на българските производители и търговци на стоки, като организира вземане и доставка на морските пратки от и до цяла България, както и междинно съхранение и комисиониране на поръчки с цел тяхната дистрибуция в България, Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция.

 

За повече информация: logistics@eurosped.bg

Recent Posts