In За нас

Гърция е оглавява класацията като направление по страна на товарите (в хил.т.), транспортирани по шосе (включително към и от България) и е на трето място по обем на инвестициите у нас след Нидерландия и Австрия. Турция заема трето място в товарооборота с България и двадесета позиция сред чуждестранните инвеститори.

За превозваните пратки до от от Гърция и Турция, групажните камиони, интересните ситуации с клиентите и хората по транспортната верига, разказват Надя Боянова и Веселин Русинов от международна автомобилна спедиция Еуросед, част от групата на ОЙРОШПЕД.

Виж повече:
Търговски вестник, брой 39 (441)
Софийска търговско-промишлена камара

Recommended Posts