Ние вярваме, че доверието което сме изградили с нашите клиенти, партньори и доставчици, е благодарение на взаимодействието между нашите колеги и партньори и тяхната отдаденост към организационните ценности, практики и цели.

Нашият стремеж е да създаваме стойност за клиентите си и за нашите партньори, както и за обществото. Ключовете към нашия успех са:

  • Създаваме устойчиви партньорства в цял свят
  • Развиваме иновативна компания, която се движи от успехите на хората в нея
  • Ефективно и отговорно управляваме информация, стоки и ресурси
  • Предлагаме всички видове транспорт и услуги в логистиката.

ВСЕКИ ЧЛЕН НА ЕКИПА Е ВАЖЕН ЗА НАС !

Всеки член на екипа е важен за нас, защото зад успеха ни стои нашият сплотен екип. Стремим се да развиваме дългосрочни отношения с нашите служители, основани на принципите на честност, отговорност, всеотдайност и ангажираност. Това е основата, върху която градим нашия екип от професионалисти, мотивирани да постигат резултати и да се развиват.

Осигуряваме възможност за професионална реализация на хора в различни направления и нива. Болшинството от колегите са на възраст от 26 до 45 години. Това е продуктивната възраст, в която хората формират професионалния си път. Гордеем се, че компанията предоставя възможността на младите хора, да постигнат целите си. През последните години много студенти станаха част от нашия екип директно от студентската скамейка. Ние разчитаме на приемствеността и предаването на знания от по-опитните колеги – повече от 50% от тях са част от нашето семейство между 5 и 20 години.

Повече от три десетилетия ние растем и се развиваме с идеята да допринасяме за благоденствието на хората, с които работим и за обществото.