In За нас

Николай Ночев беше приет като съдружник в две от дружествата от групата на ОЙРОШПЕД – Еуроспед и Ойрокуриер. Това е признание за дългогодишната успешна мениджърска кариера на г-н Ночев в двете компании.

Николай Ночев е сред най-дългогодишните служители на ОЙРОШПЕД. Той е част от екипа вече 30 години и започва работа като спедитор в групата още през студентските си години. От 2010 г. той е управител на Еуроспед – дружеството за международна автомобилна спедиция, а от 2012 г. застава начело и на Ойрокуриер, която осъществява куриерските услуги и групажните транспортни линии на територията на България. В двете компании са заети над 130 човека, пряко обвързани със спедиция и логистика. За осъществяване на превозите обединяваме силните страни и ноу-хау на над хиляда партньори, агенти, външни подизпълнители и доставчици.

Николай Ночев е ключова част от страгическия екип на ОЙРОШПЕД от дълги години. В резултат на успешното разширяване на бизнеса ни с нови услуги и експанзията ни на нови пазари, както и като признание за отдадеността на каузата на Ойрошпед за нас беше важно да продължим отличната си съвместна работа като му предложим да стане съдружник в управляваните от него дружества, споделя Явор Панталеев, председател на Съвета на директорите.

Ойрокуриер е сред най-успешните компании в групата на ОЙРОШПЕД, която се развива възходящо от създаването си през 2006 г. Дружеството разполага със 7 собствени бази и редица партньори и агенти в страната, осъществява международни куриерски услуги в партньорство със SkyNet – Worldwide Express и обслужва внос и износ в над 140 държави.

Еуроспед се утвърди като стабилен и сериозен оператор на множество транспортни линии. Сред най-разпознаваемите му и уникални групажни линии са тези от и до Германия, Унгария / Австрия, Русия, Сърбия, Кипър, както и до множество други държави от Европа и Близкия Изток. В партньорство с местни компании дружеството реализира редовен сервиз до държавите от ОНД и Иран.

Юридически всички данни на двете дружества се запазват като се променя единствено съкращението след името на фирмите – от ЕООД на ООД.

Recent Posts