In За нас

ОЙРОШПЕД Груп чрез дъщерното дружество Еуроспед ЕООД стартира от 08.11.2013г. нова групажна линия по релацията София-Истанбул. Предлагаме конкурентни цени ,отличен сервиз и бърза доставка. Промоционална цена за пратка до 0,2 м3 до 50кг. -Цена 100лв.

Групажните автомобили отпътуват ежеседмично, както следва:

Отпътуване от България:

• Отпътуване от България (Терминал ОЙРОШПЕД , София) – всеки петък

• Доставка Терминал Истанбул

• Транзитно време: 3 раб. дни

Възможност за превоз на групажни АДР товари.

Екипът ни с удоволствие ще отговори на Ваши запитвания за актуални транспорти по внос и по износ.

Димитрина Спирова
т: +359 2 9199 113
ф:+ 359 2 9199 313
е: d.spirova@eurosped.bg
Гергана Кисьова
т: +359 2 9199 118
ф:+359 2 9199 318
е: g.kisyova@eurosped.bg
Recommended Posts