In За нас

Ойрошпед Груп откри нова модерна складова база в един от най-динамично развиващите се градове в България – Стара Загора. Складът е със застроена площ от 3 245 кв. м. Сградата е разработена в съответствие с най-високите изисквания за изграждането на съвременни логистични бази.

Височината на конструкцията е малко над 14 метра, което позволява складирането на някои по-специфични стоки и дава възможност за по-оптималното използване на пространството. Обемът на базата позволява складирането на над 7 000 палетоместа, което е отлично решение за фирмите в региона или за тези, които имат нужда от междинни хъбове при транспортирането а техните стоки. В складовата база е монтирана чисто нова стелажна система, с 3 864 палетоместо с палета с размери 120х80 см. и 2 903 палетоместа за палета с размери 120х100 см.

При проектирането и строителството са използвани съвременни строителни материали с повишени нива на безопасност и екологичност, които са част от гаранцията за качество при съхранение на стоките. Вложени са стоманобетон и сандвич панели с повишени изисквания за пожаробезопасност. Помещенията са оборудвани с 5 броя димни люкове, димна завеса, спринклерова система за гасене на пожар, монтирана по тавана и на стелажите, пожароизвестителна система, свързана към 24 часов СОТ. Осигурено и е денонощно видеонаблюдение.
Разрешението за експлоатация влезе в сила от 20 март тази година.

В помощ на местния бизнес
Новият склад в Стара Загора е изграден и в резултат на повишилия се обем от превозвани и съхранявани стоки от компаниите в групата на Ойрошпед. Складовата база ще играе ролята както на първоначална точка за изпращане и получаване на стоки за компаниите от региона, така и на хъб при транспортирането на стоки на територията на страната и при някои от международните транспортни линии.

Сред основните услуги за чието развитие ще се използва склада, са групажните пратки от и до различни точки на страната. Ойрошпед Груп, чрез своето дъщерно дружество Ойрокуриер, е една от водещите компании в страната за вътрешен транспорт и спедиция на групажни пратки.

Друга стратегическа цел на новата складова база на Ойрошпед е да подобри спедиторските и логистичните услуги за малките и средните компании в региона, предоставяйки им възможност за по-голяма конкурентоспособност и гъвкавост. С откриването на новия си склад Ойрошпед ще предостави на местния бизнес възможност да съхраняват и управляват по-сигурно и качествено своите пратки, съгласно европейските стандарти.

За Стара Загора и региона
Стара Загора традиционна е сред най-динамично развиващите се региони в страната. Успехът му се обуславя от стратегическото му разположение в центъра на България и от добре развитата инфраструктура, която осигуря бърз достъп до съседните ни държави. В региона оперират и редица местни и международни компании по регулярни транспортни и логистични линии. Градът се класира като вторият по големина район в страната по БВП на глава от населението – малко под 7 000 евро, според класация на „Индъстри Уоч“. Интересен факт е, че производителността на труда е с 23% по-висока от средната за страната. Всяко наето в региона лица допринася с 14 000 евро добавена стойност, което е отново над средните за страната.

Компаниите, които желаят да се възползват от услугите предлагани в складовата база в Стара Загора, могат да се свържат с нас на 885 990 270 или 042 690413.

Recommended Posts
SkyNet в Бългрия