In За нас

През месец юни Ойрошпед организира провеждането на обучения по превоз, складиране и манипулиране на опасни товари (ADR) на своите служители във всички офиси в страната. Лектор беше акредитираният консултант с дългогодишна практика Христо Филипов.

Обучението включваше задълбочено разглеждане на процесите по веригата на доставки и режим за превози на опасни товари, както и практически задачи по складиране и манипулиране.

Служителите преминаха през няколко етапа на обучение. Първоначално те разгледаха подробно страните, участващи във веригата за доставки на опасни товари, режима за превози на опасни товари. Обучението приключи с практическо задание по складиране и манипулиране.

Тъй като превозването на ADR товари изисква строго спазване на всички регламенти, служителите на Ойрошпед преминават ежегодно през редица технически обучения.

Фирмата притежава необходимите лицензи за транспортиране и складиране на опасни товари във всички направления на транспорта:

  • ADR документ за превоз на опасни товари по суша
  • IATA/ICAO декларация за превоз на опасни товари по въздух
  • IMO документ за транспортиране на опасни товари по море
  • Мултимодална декларация за превозване на мултимодални товари

При нужда от съдействие за организиране на транспорт и/или складиране на ADR стоки, сме готови да отговорим на всички Ваши въпроси и желания.

Моля, свържете се с отдел: logistics@eurosped.bg

Recommended Posts