In За нас

На 18 и 19 Февруари 2012г. ОЙРОШПЕД Груп проведе продуктово обучение в Асеновград. В рамките на обучението франчайзополучaтелите и служителите на ОЙРОШПЕД Груп се запознаха в детайли с корпоративните политика и практики и набелязаха нови цели.

Основните задачи бяха запознаване с процедурите и инструкциите за работа и продуктово обучение, обхващащо всички дейности на ОЙРОШПЕД Груп – куриерски услуги, групажни превози, въздушен, морски транспорт и туристическа дейност до екзотични дестинации като колоритно допълнение в цялостния пакет от услуги на компанията.

Като уникално предимство на ОЙРОШПЕД Груп за българския транспортен пазар беше изтъкната възможността за задоволяване на всички логистични потребности от една компания – от доставка на писма и малки пратки до съхранение и транспортиране на тежки и опасни товари по суша, въздух и вода.

Акцентът бе поставен върху подобряване на организацията на куриерската дейност с цел повишаване на ефективността на предлаганите услуги. Особено внимание беше отделено на значението на индивидуалната грижа за всеки клиент и работата в негов интерес като основен приоритет.

Обучението включи презентации на управителите на ОЙРОШПЕД Груп по ключови въпроси на логистиката, спедицията и куриерските услуги. Бяха обсъдени спецификите на всеки вид логистика, както и предимствата на групажните пратки.

Важна част от обучението бе представянето на новия куриерски софтуер на Ойрокуриер. Целта на софтуера е да се улесни продажбената дейност и прецизира работата на куриерите.

В обучението на ОЙРОШПЕД Груп се включиха 85 човека, сред които 6 лектора.

Recommended Posts