In За нас

Водени от целта да запазим високо качеството на услугите и да задоволим нуждите на клиентите и партньорите ни в и извън България, извършихме внимателен анализ на стоковите потоци и разходообразуващите фактори за формиране цените на услугите и сроковете за изпълнение. Анализът ни показва значително повишаване на себестойността поради промени в цената на горивата и най-вече в стойността на трудовите възнаграждения. Същевременно преоценихме и населените места с най-голям стокообмен и променихме списъка на населени места от зона 1.

 

Във връзка с горепосоченото, считано от 01.01.2018 г., взехме решение да променим тарифата за превоз на куриерски и спедиторски пратки на Ойрокуриер ЕООД.

Цените можете да откриете тук.

Новите цени сме калкулирали, така че разликите за доставки между населени места в зона 1 да бъдат минимални. Целта ни е чрез повишаване на производителността и ефективността да се справим в повишената себестойност. Постоянно проучваме и въвеждаме нови технологии на работа, което е и една от основните ни задачи за 2018 година. Целта ни е да Ви предоставим услуга, която да е в подкрепа на Вашия бизнес, така че да растем заЕдно с Вас. Благодарим за Вашето доверие.

Recent Posts