In За нас

ОЙРОЛОГ ЕООД стартира изпълнението на Дейност 2 и 3 по ОП “Развитие на човешките ресурси”

 

ОЙРОЛОГ ЕООД стартира изпълнението на Дейност 2 – Наемане на безработни лица за период до 12 месеца и Дейност 3 – Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места в изпълнение на Проект „Разкриване на нови работни места в „ОЙРОЛОГ ЕООД, Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.003-2898-CO1/21.04.2017 г. по процедура № BG05M90P001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Закупеното към момента оборудване по проекта, а именно 1 бр. ръчно-водима количка (от общо 4 бр. предвидени) ще обезпечи част от новоразкритите работни места за „Работник товаро-разтоварна дейност“. На посочената длъжност се предвижда да бъдат назначени общо 6 души.

Общата стойност на проекта е: 97 508,80 лв. в това число 82 882,48 лв. европейско финансиране и 14 626,32 лв. национално съфинансиране, а продължителността му – 18 месеца.

Recommended Posts