Обхват на услугите:

Като част от структурата на ОЙРОШПЕД Груп – един от големите 3PL оператори в България, Ойролог гарантира комплексно логистично обслужване на стоковите запаси.

Складиране на стокови запаси:

 • Съхранение на палетизирани и непалетизирани товари
 • Пълен набор от складови операции:

приемaне на стоките
съхранение  и управление на  наличностите
пикинг и комисиониране
експедиция на поръчките и отчетност

 • Временно и постянно складиране
 • Складиране под митнически контрол
 • Обслужване на транзитни операции
 • Консолидиране
 • Крос докинг
 • Национална (24 часа), международна (до няколко дни) и трансконтинентална дистрибуция

Допълнителни услуги:

 • Сортиране и селектиране
 • Опаковане, преопаковане, и етикиране на пратки
 • Пакетиране: комисиониране в кашон, комисиониране в палет, палетизиране
 • Миксиране и ко-пакетиране на стоки за рекламни промоции
 • Организиране на дисплей в обектите на продажба
 • Фумигиране на дървени опаковки и заверка на фито сертификат
 • Товарно-разтоварна обработка
 • Консултантска дейност относно управлението на складовите запаси
 • Застраховане на складираните стоки

Дигитално управление на стоковите запаси:

 • Мобилни баркод четци за управление и контрол на наличностите
 • Електронна връзка на баркод четците със системите за управление на логистичните процеси на клиента
 • Пълна проследимост на стоките в реално време при транспортирането и складирането им през онлайн модул за клиента
 • Автоматизирани процеси на ревизии
 • Онлайн складиране

Митническо складиране:

 • Митническо складиране (склад тип „А” в София и Стара Загора) с банкова гаранция 200 000 лева, покриваща митни сборове за повече от 1 300 000 лева
 • Лицензиран временен склад под митнически контрол в София и Стара Загора
 • Транзитно складиране с банкова гаранция за обезпечаване на транзитните операции
 • Специализирани помещения за съхранение и обработка на опасни товари под митнически контрол