Ойролог ЕООД извършва складова логистика чрез:

Инфраструктура

Складови помещения

 • Общи складови помещения на територията на България – 33 745 кв.м.
 • Логистичен терминал, разположен до Аерогара София, с над 14 000 кв.м. обща застроена площ , над 9000 кв.м. покрита складова площ и с около 9 000 палетни места
 • Собствени логистични терминали в Стара Загора, Пловдив, Лясковец, Бургас, Слънчево (Варна) и Русе
 • Партньори в различни градове в България

Складовите помещения са оборудвани с:

 • Автоматичен и дистанционен контрол на температурата и влагата
 • Вентилация с филтриране и темпериране на входящия въздух
 • Безпрашни подове и стени с безопасно за продуктите покритие
 • Конструкции, изключващи достъпа на гризачи и вредители
 • Съвременна подемно-транспортна техника

Видове складове:

 • Складове за свободно складиране на стоки
 • Складове по митнически контрол
 • Лицензирани складове за митническо складиране тип А
 • Временни складове под митнически контрол
 • Склад под температурен контрол
 • Склад за опасни товари Seveso III

Съвременното оборудване и технологии гарантират опазването на качествата, сигурността на складираните стоки и удобството за клиента в логистичен терминал ОЙРОШПЕД:

 • Автоматична високо напорна спринклерна система
 • Система за автоматичен контрол на температурата
 • Използване на геотермична енергия за отопление и охлаждане на складовите и офис-площи
 • Автономно електрозахранване на складовите инсталации за отопление и охлаждане чрез генератор
 • Електронна охранителна система и денонощно наблюдение с видеокамери
 • Денонощна жива охрана
 • Обезопасени от гризачи и вредители помещения, регулярен контрол от лицензирана фирма за ДДД
 • Експедиционна зона с 28 хидравлични рампи, предпазващи стоките от външни влияния
 • Климатизирана зона за допълнителни логистични услуги – сортиране, етикетиране, вторично и промоционално опаковане, формиране на многоартикулни стокови партиди, комплектоване на електронно оборудване и др.
 • Над 1000 кв.м. модерни офис площи за офиси на нашите логистични клиенти
 • Достатъчен брой паркоместа
 • Комплексни разрешения за съхранение на опасни вещества съгл. чл. 104 от ЗООС (директива SEVESO III на ЕС) за логистичните центрове в София, Пловдив и Стара Загора