Наред с всички складово-логистични дейности, Ойролог предлага и услугата „съхранение и складова обработка на храни от неживотински произход” в следните локации: София, Стара Загора, Русе и Слънчево (Варна).

Складовите бази на Ойролог ЕООД са вписани в Регистъра на обектите за производство на храни и за търговия на едро с храни съгласно публикуваните по-долу документи.

Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни N 05247/20.01.2012г.

Разрешително за съхранение на храни