In За нас

В резултат на разрастващата се дейност в Република Сърбия, Ойрошпед основа ново дружество от групата, което ще оперира на територията на западната ни съседка. Eurolog doo бе официално регистрирано през октомври с адрес в Белград. Основната дейност на фирмата е свързана с обслужване на 4PL процесите като към досегашните услуги ще се добави и транспорт от и до други страни.

Основната причина за тази стъпка е разрастването на дейността в областта на 4PL процесите, коментира Елена Станьова, мениджър 4PL услуги в Ойрошпед груп. Дейността ни в Сърбия първоначално е фокусирана върху складирането и транспортирането на препарати за растителна защита и семена, управление на стокови наличности и запаси, като постоянно повишаваме качеството, сигурността и безопасността във веригата на доставки. Основно предимство е съкращаването на разходите на нашите клиенти и партньори в областта на логистиката и не на последно място оптимизиране сроковете за доставка.

Нови връзки между Сърбия, ЕС и света

Eurolog doo Сърбия ще бъде част от мрежата за транспорт на Ойрошпед за групажни пратки от и до всяка точка на Света. Освен високоефективните решения в областта на складовата логистика, вече клиентите ни в Сърбия ще получат бързи и качествени решения за транспорт на дребни пратки и частични товари от и до всяка точка в ЕС и в Света. Предвиждаме и подобряване на групажните съобщения между България и Сърбия, което ще допринесе за по-голям стокообмен между двете държави.

През Сърбия към Русия

Чрез новото дружество в Сърбия Ойрошпед груп разраства своята дейност не само на територията на нашата съседка, а и в посока държавите, с които тя има тясно сътрудничество и бъдещи проекти, каквато е Русия. На основата на отличните политически и приятелски отношения между Сърбия и Русия, които са достигнали равнище на стратегическо партньорство с перспектива за още по-нататъшно засилване на всички видове сътрудничество е реално да се очаква, че икономическите им връзки ще станат още по-интензивни.

В Белград ще изградим хъб за регулярни групажни доставки до големите икономически центрове на Русия като Москва, Санкт Петербург и др. Стоките от страните на Балканския полуостров ще консолидираме в Белград, от където ще продължават своето движение до Русия.

За нарастващия търговски обмен между Сърбия и Русия и притока на инвестиции от големи руски компании в Сърбия роля има и съществуването на двустранна безмитна търговия между двете държави.

Достъп до пазара на Евразийския икономически съюз

Чрез присъствието си в Сърбия, Ойрошпед си създава реален мост за двустранна търговия със страните, членки на Евразийския икономически съюз. Българските предприемачи, които имат търговски отношения с някоя от страните на Евразийския икономически съюз, автоматично получават достъп и до пазара на останалите държави членки без да се нуждаят от допълнителни сертификати. В момента организацията включва Русия, Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан.

От 1 януари 2018 г. се очаква да влезат в сила изменения в митническия кодекс на Евразийския икономически съюз като едно от основните е автоматизацията на процеса на митническо деклариране чрез въвеждането на електронно подаване на необходимите документи. Това неминиуемо ще доведе до разширяване и задълбочаване на обмена на стоки със страните от Евразийския икономически съюз, а също и тези на Балканския полуостров.

Recommended Posts