In За нас

Чрез дъщерното дружество Еуроспед ЕООД, ОЙРОШПЕД Груп има редовна групажна линия за транспорт на пратки от и за Австрия още от 1990 година и осъществява ежедневни отпътувания от района на Виена.

От началото на май 2012 г. вече работим с утвърдения групажен оператор Johann Weiss, който е най-добрият сред малките и средни австрийски спедитори.

Това ново партньорство отговаря на корпоративната политика на ОЙРОШПЕД Груп за сътрудничество с малки и средни спедитори, което осигурява на клиентите ни по-гъвкави логистични решения, всеобхватност на услугите и по-висока скорост на доставките.

Като разчитаме на централата на Johann Weiss във Виена, вече ще можем да задоволяваме по-разнообразни нужди и изисквания и да предложим доставка до клиент и взимане от клиент на групажни и куриерски пратки в цяла Австрия при още по-изгодни условия.

Независимо от промяната, екипът на партньора ни и адресът в Австрия остават същите.

Recommended Posts