logo-bg

ОЙРОШПЕД AД e първото дружество в България след 1990 година за услуги в областта на спедицията, транспорта и логистиката. От 2010 година компанията предлага и куриерски услуги в страната и чужбина.

В сътрудничество с над 500 партньора в Европа и света, осигуряваме гъвкава логистична мрежа за превоз на комплектни и групажни пратки до всяка точка на земното кълбо.

Компанията разполага с добре развита материална база – модерен логистичен терминал в района на Аерогара София с над 14 000 кв.м. застроена площ, с над 9000 палетни места, филиали и складови бази в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Слънчево (Варна), Русе и Лясковец.

Предлагането на транспортно-логистични услуги се извършва от няколко дъщерни дружества, които работят интегрирано в рамките на ОЙРОШПЕД Груп. Това са:

България: ЕУРОСПЕД ООД, ОЙРОКУРИЕР ООД, SkyNet Worldwide Express, ЕУРОХЪБ ООД, ОЙРОПОРТ ООД, ОЙРОЛОГ ЕООД, ТЕХНИКЪЛ СЪЛЮШЪН ООД

Сърбия: ОЙРОЛОГ ДОО БЕЛГРАД, ОЙРОИМОВИНА ДОО БЕЛГРАД

Русия: ЕУРОСПЕД ООО МОСКВА

Морски транспорт

Морски транспорт

Еурохъб ООД се специализира във въздушната и морска спедиция, включително въздушно карго, морскa спедиция (транспорт на цели и консолидирани контейнери по море до всички континенти през Варна, Бургас и Солун), извънгабаритни, тежки и опасни товари (IATA DGR /IMDG ), живи животни и лични вещи, панаирна логистика, дипломатически пратки.

Дружеството извършва и вътрешна колекция и дистрибуция с капацитет за пълно логистично обслужване и доставка на вносните товари до всяка точка на България като ползва мрежа от собствени и франчайз офиси в страната. За обезпечение на пратки по режим транзит Еурохъб разполага с банкова гаранция с референтен размер 1 000 000 лв.

Въздушен транспорт

Въздушен транспорт

Еурохъб ООД се специализира във въздушната и морска спедиция, включително въздушно карго, морскa спедиция (транспорт на цели и консолидирани контейнери по море до всички континенти през Варна, Бургас и Солун), извънгабаритни, тежки и опасни товари (IATA DGR /IMDG ), живи животни и лични вещи, панаирна логистика, дипломатически пратки.

Дружеството извършва и вътрешна колекция и дистрибуция с капацитет за пълно логистично обслужване и доставка на вносните товари до всяка точка на България като ползва мрежа от собствени и франчайз офиси в страната. За обезпечение на пратки по режим транзит Еурохъб разполага с банкова гаранция с референтен размер 1 000 000 лв.

Куриерски услуги

Куриерски услуги

Ойрокуриер ЕООД се специализира в предлагането на спедиторски, логистични, складови, дистрибуционни и куриерски услуги от врата до врата на икономична и експресна тарифа. Организира складиране и превоз на опасни товари (ADR), частични и комплектни товари, индивидуали групажни пратки, текстил на закачалки. Фирмата разполага с добре изградена мрежа, собствени камиони и договорни отношения с превозвачи в цяла България.

Ойрокуриер ЕООД извършва митническо представителство, митническо складиране, складиране под временен митнически контрол и др.

Дружеството работи интегрирано с останалите фирми в ОЙРОШПЕД Груп, което позволява гъвкавост в предлаганите транспортни услуги, оптимизиране на разходите и задоволяване на разнообразни транспортни и логистични нужди.

Складова логистика

Складова логистика

С модерния си логистичен терминал, разположен до Аерогара София, с 12 500 кв.м. покрита складова площ и около 9 000 палетни места, собствени логистични терминали в Пловдив, Стара Загора и Лясковец, логистични центрове в Бургас, Варна и Русе, Ойролог ЕООД предлага цялостни логистични решения за фирми от различни отрасли.

Складовите помещения са снабдени с оборудване за автоматичен контрол на температурата, вентилация с филтриране и темпериране на входящия въздух, подове с безопасно за продуктите покритие. Складовите помещения са конструирани така, че се изключва достъпа на гризачи и вредители.

Капацитетът и условията в складовите помещения създават възможност за управление и складиране на периферни стоки, стоки под температурен контрол, стоки с клас на опасност ( ADR / RID / IMDG/ IATA DGR), стоки под митнически контрол и др.

100000 +
ПРАТКИ ДОСТАВЕНИ
0
СТРАНИ
0
ДЕСТИНАЦИИ

Все още ли имате въпроси относно нашите услуги?