международен автомобилен ТРАНСПОРТ

truck-icon

Международен автомобилен транспорт

Международният автомобилен транспорт в ОЙРОШПЕД Груп се организира от дъщерното дружество Еуроспед ООД.

Като част от мрежата на световноизвестни групажни оператори, фирмата разполага с информация, прилага съвременни технологии и работи по утвърдени стандарти.

Еуроспед ООД извършва международна автомобилна спедиция чрез редовни групажни линии от и до страните в Европа и Турция, с възможност за доставки на пратки от и до Русия и страните от ОНД. Чрез добре изградена партньорска мрежа, собствени камиони и договорни отношения с превозвачи, фирмата предлага превоз на частични и комплектни товари, групажни пратки и опасни товари (ADR), текстил на закачалки. Еуроспед ООД организира митническо представителство, митническо складиране, складиране под временен митнически контрол и др.

Дружеството работи интегрирано с останалите фирми в ОЙРОШПЕД Груп, което позволява гъвкавост в предлаганите транспортни решения, оптимизиране на разходите и задоволяване на разнообразни транспортни и логистични нужди.

Политиката на Еуроспед ООД е насочена към клиента и има за цел да предложи възможно най-добро обслужване. Затова ще Ви изслушаме внимателно и бързо ще предложим оптимално решение при взаимно изгодни условия. Вярваме, че само така можем да поддържаме дългосрочни взаимоотношения с клиенти, партньори и доставчици, което осигурява стабилност и прозрачност в бизнеса.

mitnichesko-2

митническо представителство

Статус на пратка

  Работно време за обслужване на клиенти:
  От понеделник до петък – 09:00 – 18:00 часа.

  1592 София / Аерогара
  бул. Христофор Колумб 56
  тел: 0700 19991, 02 9199 191
  факс: 02 9199 199, 02 9199 119