ДИСТРИБУЦИЯ И ТЪРГОВИЯ

ДИСТРИБУЦИЯ И ТЪРГОВИЯ

Ойрошпед добавя стойност във веригата на доставки на търговци, които внасят и дистрибутират стоки. Улеснете себе си и своя бизнес, като оставите задачите, свързани с транспорт, складиране и други услуги като етикетиране, влагане на упътвания, гаранционни карти и други на специалистите в логистиката – Ойрошпед.

Предоставяме пълна прозрачност при обработка на заявките чрез достъп 24/7 до системите за управление на склада и доставките, така че да можете да проверите по всяко време складовите наличности или хода на изпълнение на заявките. Помагаме в реализирането, както и разработваме различни B2B или B2C решения, включително и в областта на електронната търговия и разплащанията.

Специалистите на Ойрошпед в областта на 4PL услугите ще подберат най-добрите решения за логистиката на Вашия бизнес и за други държави извън България, например Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и други.

Работно време за обслужване на клиенти:
От понеделник до петък – 09:00 – 18:00 часа.

1592 София / Аерогара
бул. Христофор Колумб 56
т: +359 2 9199 178
ф:+359 2 9199 378
е: logistics@eurosped.bg