КАРИЕРИ

Уважаеми бъдещи колеги в ОЙРОШПЕД,

Благодарим Ви за проявения интерес да станете част от нашия екип!

Като бизнес организация, която дава импулс за развитие в сферата на спедицията и логистиката в България, ОЙРОШПЕД търси да присъедини към екипа си мотивирани и отговорни хора.

Водени от принципа за адаптивност и гъвкавост, бихме могли да намерим индивидуална за Вашата личност възможност за реализация в нашата компания.

Моля изпратете Вашата кандидатура за работа на следния адрес: jobs@eurosped.bg

Актуални свободни позиции:

СПЕДИТОР МЕЖДУНАРОДНА АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ с отличен немски език

OЙРОШПЕД АД е първото българско дружество за спедиция и логистика, създадено след 1990 год. Групата развива дейности свързани с международен автомобилен транспорт, с приоритет групажни пратки, складова логистика и отдаване на складове и офис сгради под наем, въздушен и морски транспорт и спедиция, включително цели контейнери, митническо обслужване и складиране, куриерски услуги и вътрешен транспорт, информационни технологии (софтуерни и хардуерни решения за логистиката).

Във връзка с увеличаване обема на работа, Ойрошпед АД предлага работа за позиция:

СПЕДИТОР МЕЖДУНАРОДНА АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ с отличен немски език

Вашите отговорности ще бъдат:

 • да контактувате с клиенти, да приемате и изпълнявате заявки от клиенти;
 • да организирате транспорта на групажи, частични и комплекти товари по внос и износ с наети камиони;
 • да подготвяте оферти за конкретни запитвания;
 • да координирате и организирате бързо и качествено дейностите, свързани със запитвания и заявки от клиенти за транспорт на групажни товари. Да избирате превозвачи за изпълнение на постъпилите заявки на базата на постоянните доставчици или възможността им за извършване на услугата;
 • да договаряте с избраните превозвачи цени и срокове на доставка, съобразно изискванията на клиента – изпращач. Максимално ефективно да групирате пратките и да изготвяте всички необходими транспортни документи с цел безпроблемен транспорт на стоките;
 • да подавате навреме информацията, която засяга клиентите;
 • да следите движението на товарите, причините за евентуално закъснение и предприемате действия с оглед доставка в срок до крайния клиент;
 • да въвеждате коректна информация в специализиран софтуер и своевременно да откривате и архивирате документите по сделките;
 • отговаряте за фактурирането и събирането на дължимите плащания от крайните клиенти;
 • да проучвате и анализирате пазара, да контактувате и привличате нови клиенти, да подобрявате качеството на обслужване на съществуващите клиенти на фирмата;
 • да участвате в разработването на нови логистични услуги.

 

Изискванията към Вас са :

 • Езикови умения: отлично владеене на немски език писмено и говоримо. Втори език е предимство;
 • Образование: предимство е, ако имате висше образование;
 • Личностни качества и умения: отлични комуникативни и презентационни умения; инициативност; емоционална устойчивост; умения за анализ и вземане на решения, за поемане на отговорност;
 • Отлични умения за работа с компютър;
 • Познания в областта на автомобилната спедиция са предимство.

Предлагаме Ви:

– работа в престижна и сигурна организация с 29-годишна успешна история;

– възможност за обучение и развитие;
– работа сред екип от професионалисти;
– заплащането е обвързано и растящо, спрямо заслугите по изпълнението на задачите и резултатите;
– постоянен трудов договор, пълен осигурителен доход;
– социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна).

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля да изпратите актуално CV на имейл: jobs@eurosped.bg

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК с немски език

Основната роля на Техническия сътрудник е да подпомага дейността на спедиторите. Вашите отговорности и задължения ще бъдат:

• да обработвате и окомплектовате документално транспортни, спедиторски и логистични сделки;
• да следите за наличието на всички необходими за превоза, спедиционната и/или логистична сделка документи и при липса да ги набавяте, откъдето е необходимо;
• да разпределяте фактури на превозвачи;
• да изисквате от партньорите и доставчиците информация за движението на товарите и своевременно да информирате клиентите.

Изискванията към Вас са:
• да общувате на немски език – писмено и говоримо;
• да сте с отлични комуникативни умения, и да можете да работите в екип;
• да сте мотивирани да учите и да се развивате;
• да сте отговорни към възложените задачи;
• да имате много добра компютърна грамотност.

Предлагаме Ви:
• работа в престижна и сигурна организация с дългогодишна успешна история;
• възможност за обучение и развитие;
• заплащането е обвързано и растящо, спрямо заслугите по изпълнението на отговорностите и резултатите;
• постоянен трудов договор с Ойрошпед АД, пълен осигурителен доход;
• социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна).

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля да изпратите актуално CV на имейл: jobs@eurosped.bg

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

СПЕДИТОР МЕЖДУНАРОДНА АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ с немски език

Вашите отговорности ще бъдат:

• да контактувате с клиенти, да приемате и изпълнявате заявки от клиенти;
• да организирате транспорта на групажи, частични и комплекти товари по внос и износ с наети камиони;
• да подготвяте оферти за конкретни запитвания;
• да координирате и организирате бързо и качествено дейностите, свързани със запитвания и заявки от клиенти за транспорт на групажни товари. Да избирате превозвачи за изпълнение на постъпилите заявки на базата на постоянните доставчици или възможността им за извършване на услугата;
• да договаряте с избраните превозвачи цени и срокове на доставка, съобразно изискванията на клиента – изпращач. Максимално ефективно да групирате пратките и да изготвяте всички необходими транспортни документи с цел безпроблемен транспорт на стоките;
• да подавате навреме информацията, която засяга клиентите;
• да следите движението на товарите, причините за евентуално закъснение и предприемате действия с оглед доставка в срок до крайния клиент;
• отговаряте за фактурирането и събирането на дължимите плащания от крайните клиенти;
• да проучвате и анализирате пазара, да контактувате и привличате нови клиенти, да подобрявате качеството на обслужване на съществуващите клиенти на фирмата;
• да участвате в разработването на нови логистични услуги.

Изискванията към Вас са :
• езикови умения: много добро владеене на немски език писмено и говоримо. Втори език е предимство;
• образование: предимство е, ако имате висше образование;
• личностни качества и умения: отлични комуникативни и презентационни умения; инициативност; емоционална устойчивост; умения за анализ и вземане на решения, за поемане на отговорност;
• отлични умения за работа с компютър;
• познания в областта на автомобилната спедиция са предимство.

Предлагаме Ви:

• работа в престижна и сигурна организация с дългодишна успешна история;
• възможност за обучение и развитие;
• заплащането е обвързано и растящо, спрямо заслугите по изпълнението на отговорностите и резултатите;
• постоянен трудов договор с Ойрошпед АД, пълен осигурителен доход;
• социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна).

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля да изпратите актуално CV на имейл: jobs@eurosped.bg

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

СЪПОРТ (помощник на потребителите) на приложен софтуер

ТЕХНИКЪЛ СОЛУШЪНС, част от ОЙРОШПЕД ГРУП търси да назначи

СЪПОРТ (помощник на потребителите) на приложен софтуер

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

– по телефона оказва подкрепа и разяснява на служители от групата приложен софтуер за спедиционни, куриерски и складови услуги;

– анализира и документира поставените от потребителите проблеми и ги разрешава;
– консултира се с прекия ръководител по задачи, които не може да разреши самостоятелно и следи изпълнението им;

– администрира основните данни в софтуера;

– организира и води обучение на малки групи потребители на място или дистанционно;

– изготвя леки справки от базата данни по конкретно задание;

– изготвя писмени инструкции и ръководства за работа;

– изготвя доклади и анализи, касаещи извършваната дейност.

ИЗИСКВАНИЯ:

– добра комуникативност по телефона и лице в лице;

– отлична работа с компютър и MS Office;

– начални познания по бази данни и / или в областта на РНР;

– умение за ефективно управление на ресурсите с цел обработка на повече от една задача едновременно;

– предимство е предишен опит като съпорт (помощник на потребителите) или в кол център;

– предимство е познаването на процеси от областта на спедицията, куриерските услуги и/или логистиката;

– предимство е умението за шофиране на автомобил, кат. В.

ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Входящо фирмено обучение. Продължаващо професионално обучение и повишаване на квалификацията.
 • Много добро възнаграждение, обвързано с  лични резултати;
 • Постоянен трудов договор във фирма с дългогодишна история и пълен осигурителен доход;
 • Социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна).

Обявената позиция не е подходяща за студенти, поради естеството на работа и задълженията на длъжността.

Моля, изпращайте актуално CV снимка, като посочвате референтен номер на длъжността, за която кандидатствате. Първоначалният подбор ще е по документи. На кандидатите, които бъдат одобрени ще бъде изпратен допълнителен въпросник.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ

ТЕХНИКЪЛ СОЛУШЪНС, част от ОЙРОШПЕД ГРУП търси да назначи

МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ

ИЗИСКВАНИЯ:

– отлични познания и владеене на MySQL и VB.net;

– работен английски език (писмено и говоримо);

– познания в изграждането на web-базирани приложения;

– да познава основните принципи в програмирането;

– познания в JavaScript​, или ​Python​, или ​PHP​ или​ C/C++ или други езици за програмиране.

Предимства: работа на VB 6, PHP и HTML; основни познания на Linux.

ПРЕДЛАГАМЕ:

– входящо фирмено обучение. Продължаващо професионално обучение и повишаване на квалификацията.

– добро възнаграждение, обвързано с  лични резултати;

– гъвкаво работно време;

– постоянен трудов договор във фирма с дългогодишна история и пълен осигурителен доход;

– социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна).

Моля, изпращайте актуално CV снимка, като посочвате референтен номер на длъжността, за която кандидатствате. Първоначалният подбор ще е по документи. На кандидатите, които бъдат одобрени ще бъде изпратен допълнителен въпросник.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Защо да изберете ОЙРОШПЕД?