КАРИЕРИ

Уважаеми бъдещи сътрудници в ОЙРОШПЕД Груп,

Благодарим Ви за проявения интерес да станете част от нашия екип!

Като бизнес организация, която дава импулс за развитие в сферата на спедицията и логистиката в България, ОЙРОШПЕД Груп търси да присъедини към екипа си мотивирани и отговорни хора.

Водени от принципа за адаптивност и гъвкавост, бихме могли да намерим индивидуална за Вашата личност възможност за реализация в нашата компания, която е създадена “като за Вас”.

Моля изпратете Вашата кандидатура за работа на следния адрес: jobs@eurosped.bg

В момента търсим хора на следните позиции:

СПЕЦИАЛИСТ ЗА ПОДДРЪЖКА НА БАРОКАМЕРА

Ойрошпед предлага за своите служители, партньори и клиенти възможност за ефективно възстановяване в комфортни условия в център за хипербарна кислородна терапия “Оксилайф”.

Центърът разполага с най-голямата и съвременна барокамера в България с 14 седящи места и висококвалифициран екип от професионалисти при постоянен мониторинг на процеса.

Във връзка с поддържане на уреди и съоръжения в сградния фонд, работещи под налягане и с кислород, Ойрошпед търси да назначи:

Специалист за поддръжка на барокамера 

Основните задачи и отговорности за длъжността са: 

 • Обслужва и наблюдава ефективната работа на барокамерата и и свързаните системи за подпомагане;
 • Следи за правилната експлоатация на оборудването, за техническата изправност и безопасност;
 • Контролира необходимите параметри за здравословна и безопасна работа на оборудването;
 • Извършва текуща поддръжка и ремонти на съоръженията;
 • Опазва поверените му инструменти и приспособления; поддържа оборудването изправно и чисто.

Изисквания към кандидатите:

 • Средно специално образование – техническа насоченост или висше инженерно-техническо образование;
 • Технически умения за работа с уреди, създаващи налягане и кислород;
 • Опит при работа с пневматични съоръжения е предимство;
 • Готовност за поемане на отговорност и вземане на решения;
 • Концентрация и внимание към детайлите;
 • Умения за работа в екип;
 • Обща компютърна грамотност.

Предлагаме Ви:

 • Отлична работна атмосфера;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Обучение на работното място.

При проявен интерес към нашето предложение, моля изпратете Вашето CV на български език с актуална снимка на имейл: jobs@eurosped.bg

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ЗА МЕЖДУНАРОДНА АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ

Вашите задачи са:

Подпомага дейността на Специалистите Международна автомобилна спедиция по отношение на:

– контакт с клиенти, доставчици и партньори, приемане и изпълнение на заявки от клиенти;
– разработване на оферти;
– проучване и анализ на пазара, контактуване на нови клиенти;
– разработване на нови спедиционни услуги.

Вашите умения и качества са:

– Образование: предимство е висше/или пред дипломиране;
– Чужди езици: владеене на английски език;
– Личностни качества и умения: отлични комуникативни и презентационни умения; инициативност; емоционална устойчивост; умения за анализ и вземане на решения, за поемане на отговорност;
– Много добри умение за работа с компютър;
– Познания в областта на автомобилната спедиция са предимство.

МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ

ИЗИСКВАНИЯ:
– отлични познания и владеене на MySQL и VB.net;
– работен английски език (писмено и говоримо);
– познания в изграждането на web-базирани приложения;
– да познава основните принципи в програмирането;
– познания в JavaScript, или Python, или PHP или C/C++ или други езици за програмиране.

Предимства: работа на VB 6, PHP и HTML; основни познания на Linux.

ПРЕДЛАГАМЕ:

-входящо фирмено обучение. Продължаващо професионално обучение и повишаване на квалификацията.
– добро възнаграждение, обвързано с лични резултати;
– гъвкаво работно време;
– работа във фирма с изградени традиции, с млад креативен и мотивиран екип;
– при дългосрочни намерения за сътрудничество, предлагаме квартира в София при разходоориентирана наемна цена;