КАРИЕРИ

Уважаеми бъдещи сътрудници в ОЙРОШПЕД Груп,

Благодарим Ви за проявения интерес да станете част от нашия екип!

Като бизнес организация, която дава импулс за развитие в сферата на спедицията и логистиката в България, ОЙРОШПЕД Груп търси да присъедини към екипа си мотивирани и отговорни хора.

Водени от принципа за адаптивност и гъвкавост, бихме могли да намерим индивидуална за Вашата личност възможност за реализация в нашата компания, която е създадена “като за Вас”.

Моля изпратете Вашата кандидатура за работа на следния адрес: jobs@eurosped.bg

В момента търсим хора на следните позиции:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ЗА МЕЖДУНАРОДНА АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ

Вашите задачи са:

Подпомага дейността на Специалистите Международна автомобилна спедиция по отношение на:

– контакт с клиенти, доставчици и партньори, приемане и изпълнение на заявки от клиенти;
– разработване на оферти;
– проучване и анализ на пазара, контактуване на нови клиенти;
– разработване на нови спедиционни услуги.

Вашите умения и качества са:

– Образование: предимство е висше/или пред дипломиране;
– Чужди езици: владеене на английски език;
– Личностни качества и умения: отлични комуникативни и презентационни умения; инициативност; емоционална устойчивост; умения за анализ и вземане на решения, за поемане на отговорност;
– Много добри умение за работа с компютър;
– Познания в областта на автомобилната спедиция са предимство.

МЛАДШИ ПРОГРАМИСТ

ИЗИСКВАНИЯ:
– отлични познания и владеене на MySQL и VB.net;
– работен английски език (писмено и говоримо);
– познания в изграждането на web-базирани приложения;
– да познава основните принципи в програмирането;
– познания в JavaScript, или Python, или PHP или C/C++ или други езици за програмиране.

Предимства: работа на VB 6, PHP и HTML; основни познания на Linux.

ПРЕДЛАГАМЕ:

-входящо фирмено обучение. Продължаващо професионално обучение и повишаване на квалификацията.
– добро възнаграждение, обвързано с лични резултати;
– гъвкаво работно време;
– работа във фирма с изградени традиции, с млад креативен и мотивиран екип;
– при дългосрочни намерения за сътрудничество, предлагаме квартира в София при разходоориентирана наемна цена;