Техникъл Сълюшън ООД е дружество с предмет на дейност разработването и поддръжката на индивидуални софтуерни и хардуерни решения за бизнеса и обществото. Част е от групата на ОЙРОШПЕД и работи в партньорство с австрийска софтуерна компания. Във връзка с разширяване на дейността повишаване качеството на предлаганите услугите, търси да назначи:

 ПРОГРАМИСТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПОЗНАНИЯ:

Познание Ниво Описание
SQL Минимум средно [10] Познаване на MySQL  e предимство.
PHP Минимум средно [10] Желателно е кандидатът да има предишен опит в изграждането на проекти на PHP
JavaScript/jQuery Основно [3] Предишен опит е предимство
Bash/Perl/Python Основно [2] Предишен опит е предимство
Java (Swift) Основно [5] Опит в изграждането на Android апликация е предимство
Linux OS Основно [2] Познания по поддръжка и управление на сървъри на Linux
TCP/IP Основно [2] Познания по изграждането на мрежа

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ:

 • Работен английски език (писмено и говоримо)
 • Умения за работа в екип
 • Креативност
 • Ефективно управление на времето и задачите
 • Способност за работа в динамична среда
 • Нагласа за поемане на отговорност
 • Желание за учене и развитие.

 ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Работа във организация с изградени традиции и с дългогодишна успешна история
 • Подкрепяща работна среда с креативен и мотивиран екип
 • Въвеждащо обучение
 • Гъвкаво работно време
 • Продължаващо професионално обучение и възможност за повишаване на квалификацията
 • Добро възнаграждение, обвързано с личните резултати
 • Трудов договор с пълен осигурителен доход
 • Социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна).

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля да изпратите актуално CV на jobs@eurosped.bg. Първоначалният подбор ще бъде по документи. На одобрените кандидати ще бъде изпратен допълнителен въпросник.

Конфиденциалността е гарантирана. Предоставените данни, тяхната обработка и съхранение ще се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.