Референтен номер: Е_Sf_01_23

Строителен техник

OЙРОШПЕД АД е първото българско дружество за спедиция и логистика с повече от три десетилетия успешна история. Основните дейности на дружествата в групата са: международен автомобилен транспорт, складова логистика и отдаване на складове и офис сгради под наем, въздушен и морски транспорт и спедиция, митническо обслужване и складиране, куриерски услуги и вътрешен транспорт, информационни технологии (софтуерни и хардуерни решения за логистиката).

Водещите ни ценности са честност в отношенията, уважение към хората и доверие. Разчитаме на работата в екип и отговорността към всичко, което правим.

Търсим да назначим служител на позиция:

Строителен техник

Работно място: гр. София, бул. Христофор Колумб, 56

Вашите основни задачи ще бъдат:  

 • да планирате, организирате строителните дейности на обекти на дружеството
 • да комуникирате с участниците в строителния процес – Възложител, Строителен надзор, Подизпълнители, експлоатационни дружества и др.;
 • да следите за спазване на сроковете и качественото изпълнение на СМР, да водите строителната документация;
 • да изготвяте графици, количествени сметки и актове за извършени работи
 • да изпращате запитвания до изпълнители на СМР и да анализирате оферти
 • да изготвяте справки, отчети и становища, необходими на Ръководството на дружеството
 • да съхранявате и окомплектовате актуална техническа документация за сградния фонд (документи за собственост, скици, данъчни декларации и др. подобни)
 • да организирате огледи с кандидат наематели на недвижими имоти на дружеството, предвидени за отдаване под наем.

 

Работата е свързана с периодични пътувания до базите на дружеството във и извън страната.

Изискванията към вас са:

 • Образование: Средно или висше техническо образование в областта на строителството
 • Познаване на нормативната уредба, касаеща строителството
 • Умения за работа с чертежи, количествени сметки, спецификации, технически изисквания, инструкции и др.
 • Работа с AutoCAD е сериозно предимство, МS Project, MS Office
 • Професионален опит: над 2 години
 • Чужди езици: Английски език на разговорно ниво
 • Активен шофьор

От Вас очакваме:

 • да имате желание за работа и развитие
 • да имате отлични организационни умения със способност за решаване на проблеми
 • да можете да работите в екип и да общувате с различни групи хора
 • да имате аналитично мислене да можете да вземате решения в динамична среда
 • да сте коректни и отговорни към поетите ангажименти
 • да сте проактивни и да можете да работите с внимание към детайлите
 • да сте позитивна и открита личност.

Защо да изберете нас?

Предлагаме Ви:

 • постоянна и дългосрочна работа в престижна организация
 • трудов договор с пълен осигурителен доход
 • динамична работна среда
 • допълнително здравно осигуряване
 • ваучери за храна
 • безплатни топли напитки, вода и плодове
 • възможност за карта Мултиспорт.

Ако представената професионална възможност представлява интерес за вас, можете да ни изпратите актуална автобиография и снимка на jobs@eurosped.bg, като посочвате референтния номер на длъжността.

За интервю ще бъдат поканени само одобрените кандидати.

Конфиденциалността е гарантирана. Предоставените данни, тяхната обработка и съхранение ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.