Техникъл Сълюшън ООД е дружество с предмет на дейност разработването и поддръжката на индивидуални софтуерни и хардуерни решения за бизнеса и обществото. Част е от групата на ОЙРОШПЕД и работи в партньорство с австрийска софтуерна компания. Във връзка с разширяване на дейността повишаване качеството на предлаганите услугите, търси да назначи:

 

ПРОГРАМИСТ

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОЗНАНИЯ:

Познание Ниво Описание

SQL Минимум средно [10] Познаване на MySQL e предимство.

PHP Минимум средно [10] Желателно е кандидатът да има предишен опит в изграждането на проекти на PHP

JavaScript/jQuery Основно [3] Предишен опит е предимство

Bash/Perl/Python Основно [2] Предишен опит е предимство

Java (Swift) Основно [5] Опит в изграждането на Android апликация е предимство

Linux OS Основно [2] Познания по поддръжка и управление на сървъри на Linux

TCP/IP Основно [2] Познания по изграждането на мрежа

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ:

· Работен английски език (писмено и говоримо)

· Умения за работа в екип

· Креативност

· Ефективно управление на времето и задачите

· Способност за работа в динамична среда

· Нагласа за поемане на отговорност

· Желание за учене и развитие.

 

ПРЕДЛАГАМЕ:

· Работа във организация с изградени традиции и с дългогодишна успешна история

· Подкрепяща работна среда с креативен и мотивиран екип

· Въвеждащо обучение

· Гъвкаво работно време

· Продължаващо професионално обучение и възможност за повишаване на квалификацията

· Добро възнаграждение, обвързано с личните резултати

· Трудов договор с пълен осигурителен доход

· Социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна).

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас:

· Препоръчваме ви да направите самооценка на техническите си познания. В квадратните скоби на колона Ниво ще откриете точките, които съответното познание ви носи. Необходими са Ви минимум 20 точки. · Моля да изпратите актуално CV на jobs@technical-solution.biz, като в него опишете Вашия предишен опит и нивото на изискуемите технически познания.

Първият етап на по подбора ще бъде по документи.

За втория етап, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю и тест.

Конфиденциалността е гарантирана. Предоставените данни, тяхната обработка и съхранение ще се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни