МЕНИДЖМЪНТ

Съвет на директорите и Управление на дружеството

Дружеството Ойрошпед АД се представлява от Изпълнителен директор и прокурист (заедно), или от двамата прокуристи (заедно).

Съветът на директорите се състои от трима души Явор Панталеев, Илия Василев и Елена Борисова.

СТОЯН СТОЯНОВ, основател на Ойрошпед Груп


“Инвестирай добронамерено и с доверие в хората!”

Стоян Панталеев Стоянов е основател на Ойрошпед АД – първото дружество в страната за спедиция и логистика след промяната.Той е и председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Ойрошпед Груп. Роден е в Реселец, до Червен бряг, Плевенска област. Завършил е икономика на труда и икономика на транспорта в УНСС.

Кариерата си започва в държавната спедиторска организация, направление Международни железопътнип превози. След 5 години е назначен в дъщерната й фирма Комет в Германия. След 3 години е изпратен във Виена, където изгражда филиал на държавното предприятие. През 1989г. се завръща в България и е назначен за зам.-директор на държавния спедитор. През следващата година напуска и създава Ойрошпед.

Стоян Панталеев Стоянов е един от основателите на Съюза на спедиторите в България и два пъти е номиниран за мениджър на годината. През 2016 година навърши 60 години, през която година дружеството отбеляза и 26 години от основаването си.

Ойрошпед е представена в седем основни хъба в страната с обща застроена складова и офисна квадратура над 48 000 кв.м. В допълнение Ойрошпед работи с мрежа в Европа и света с над 500 партньори кореспонденти, а клиентите наброяват над 20000.

Изградената от Стоянов, а от 2002 развивана от баща и син Ойрошпед днес разполага с над 200 високо квалифицирани сътрудници, които са в състояние по суша, вода и въздух да доставят в страната и света леки, тежки и пратки от всякакво естество. Именно това превръща фирмата в една от водещите в областта на спедицията и логистиката, изцяло в услуга на хиляди клиенти в страната и чужбина.

ЯВОР ПАНТАЛЕЕВ, Изпълнителен директор на Ойрошпед 

“Един екип се мотивира с доверие, насърчаване, обучение и личен пример.”

Явор Панталеев е председател на Съвета на директорите в ОЙРОШПЕД.

Средното си образование завършва в Националната финансово-стопанската гимназия в София с профил машинна обработка на информацията, след което получава бакалавърска степен по специалността спедиция, транспорт и логистика в Дуалното висше училище Баден-Вюртемберг в Loerrach (Германия).

По време на висшето си образование работи и стажува в голяма спедиторска компания в Швейцария. Завършва магистратура с профил мениджмънт за организационно съвършенство в Училище по мениджмънт към НБУ. Явор е зам.-председател на управителния съвет на Национално сдружение на българските спедитори (НСБС) и съпредседател на Комитета по транспорт и логистика към Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Счита, че основен фактор за успех е умението за анализ и управление на информацията и процесите. Изповядва максимата, че един екип се мотивира с доверие, насърчаване, обучение и личен пример.

Вярва, че за да е успешен един човек, трябва постоянно да се обучава, да придобива знания и умения, за да създава опит и преживявания. Често гостува като лектор в училища, университети и конференции. Освен към спедицията и логистиката Явор има силен интерес в областите информационни технологии и право.

Баща на три дъщери, извън работата обича да пътува и да практикува екстремни спортове.

ИЛИЯ ВАСИЛЕВ, Прокурист на Ойрошпед 

„За да постигнем амбициозни цели, трябва преди всичко да имаме мечти!“

След като завършва математическата гимназия в гр. Ямбол, Илия Василев придобива две магистърски степени – информатика в Софийски университет и финанси в УНСС.

До присъединяването му към екипа на Ойрошпед, кариерата му преминава през различни аналитични функции и програмиране както в ИТ компании, така и в банковия сектор. Оценката и управлението на риска в дейността и инвестициите на групата Ойрошпед приема не само като негови преки задачи, но и като призвание и лична отговорност.

Илия е убеден, че най-добрият екип се състои от хора – професионалисти, изграждащи доверие. Крайният успех за него представлява поредица от постигнати цели, на които е разделена една много по-голяма мечта.

НИКОЛАЙ НОЧЕВ, управител на Еуроспед и ръководител за вътрешна дистрибуция в Ойрокуриер
съдружник в Еуроспед ООД и Ойрокуриер ООД

„Не карай подчинените си да правят нещо, което ти не би направил.“

Николай Ночев е управител на Еуроспед, член на Съвета на директорите в ОЙРОШПЕД. Занимава се с организиране на международен транспорт, отделно ръководи и вътрешна дистрибуция чрез Ойрокуриер.

Роден е в град Свищов и е завършил Първа английска езикова гимназия в София, след това и Юридически факултет към СУ “Св. Кл. Охридски”. Семеен е и има дъщеря. По време на следването си в университета се запознава със Стоян Стоянов – основател на Ойрошпед АД и започва работа като стажант в компанията. По това време Ойрошпед има един офис, малък склад под наем и екип от 10-12 служители. Николай Ночев вижда как година след година дружеството се разраства, заедно с това той развива кариерата си в него. Неговата позиция се променя от стажант на спедитор, отговорник на екип, началник на отдел и достига до управител на Еуроспед и ръководител за вътрешна дистрибуция.

Николай Ночев определя работата в Ойрошпед като интересна и динамична. Смята за правилен избора си да развива кариера именно във сферата на спедицията.  Изключително много държи и се опитва да насърчи служителите си към поведение, мислене, отношение и добра комуникация с клиентите. Смята, че ако всички носят в себе си това мислене, държавата ни ще върви в по-добра посока.

Водещият принцип в работата му е: „Не карай подчинените си да правят нещо, което ти не би направил“. Николай Ночев е на мнение, че един ръководител трябва да се постави в положението на служителите си, и когато изисква нещо да бъде разбран, а не да изисква нещо, което е невъзможно, безсмислено, кауза пердута.

МИНКО ЛАЗАРОВ, съсобственик на Техникъл Сълюшън ООД

„Ако искате награда, отидете и си я вземете!“

Минко Лазаров е управляващ съдружник в Техникъл Сълюшън ООД и член на Съвета на директорите в ОЙРОШПЕД. Техникъл Сълюшън е създадена през 2008 г., като основната й дейност е изграждането и поддържането на ИТ инфраструктура и иновативни ИТ решения в областта на частния бизнес в България. Минко има дългогодишен опит в управлението на големи компютърни мрежи и е абсолютен професионалист в управлението, анализа и оптимизацията на процесите в логистиката. Бил е част от екипите на едни от най-големите телекоми в страната – Евроком, Neterra, Mobiltel.

Поредният голям проект на Лазаров е изграждането на ERP решение изцяло и само според необходимостите и спецификациите на първото частно дружество в България за спедиция, транспорт и логистика – Ойрошпед.

Често е лектор пред ученици и студенти, пред които споделя интересната си житейска история. Като дете на университетски преподаватели, с огромно сърце подкрепя днешните младежи да открият пътя в живота си – такъв какъвто го искат.

Минко се зарежда като спортува колоездене и изкачва планини. Най-новото вдъхновение, което ще остави стойностна следа в живота му е семейството и дъщеричката му Дария.

ЕЛЕНА БОРИСОВА, Главен счетоводител и прокурист в ОЙРОШПЕД

Елена Борисова ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на дружествата в групата.
Родена е в град София. Завършва УНСС – специалност Финанси. Омъжена е и има две деца.В Ойрошпед  работи като Главен счетоводител от 2009 г.

Елена Борисова споделя за работата си в ОЙРОШПЕД: „Дружествата в групата са с разнороден предмет на дейност. Това е предизвикателство, което изисква постоянно усъвършенстване на знанията във финансите за ефективното управление на различни икономически дейности.
В началото на кариерата ми, посещавах специализирани обучения на теми, различни от основната дейност на дружествата в групата. Днес, успешно прилагам дори и тези знания в работата си и знам, че няма финансово-счетоводен въпрос, който да не ме засяга пряко – сега или в близко бъдеще, тъй като дружествата в ОЙРОШПЕД непрекъснато се развиват и търсят нови възможности за бизнес на вътрешния и на международния пазар“

Защо да изберете ОЙРОШПЕД?